ELFLA II KĀRTA

logo

“Rotaļu laukuma izveide Kuldīgas novada Rumbas pagasta Ventas, Mežvaldes un Novadnieku ciemos”
Iesniedzējs:  daudzbērnu ģimeņu biedrība “Atvasīte”
Īstenošanas vieta: “Bukaiši”, Ventas ciems, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 13 190.43 LVL
Publiskais finansējums: 11 871.38 LVL
Kontakpersona: Lija Šēle
Projekta mērķis: sniegt Ventas, Novadnieku un Mežvaldes ciematu iedzīvotājiem drošu vietu bērnu attīstības veicināšanai, nodrošināt saskarsmes iespējas ciematu bērniem, bezmaksas fiziskās aktivitātes svaigā gaisā ar draudzīgu vidi un estētisku noformējumu.


 “Mobilais uzticības punkts uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšanai”
Iesniedzējs:  biedrība “No kabatas kabatā”
Īstenošanas vieta: Pilsētas laukums 6, Kuldīga
Kopējais finansējums: 2 240.03 LVL
Publiskais finansējums: 2 016.02 LVL
Kontakpersona: Jolanta Derkevica – Pilskunga
Projekta mērķis: psiholoģiska, juridiska, karjeras, projektu vadības, uzņēmējdarbības un pašnodarbināto jautājumu konsultāciju, semināru, aprīkojuma peejamības un mobilo uzticības punktu izveidošana, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Kuldīgas novada teritorijā.


“Izstāžu zāles izveide Kuldīgā, Baznīcas 14”
Iesniedzējs:  biedrība “Meža īpašnieku apvienība “Kurzemnieki””
Īstenošanas vieta: Baznīcas iela 14, Kuldīga
Kopējais finansējums: 12 765.68 LVL
Publiskais finansējums: 11 489.11 LVL
Kontakpersona: Meinards Mētelis
Projekta mērķis: telpu renovācija izstāžu zāles vajadzībām. Izstāde ar padomju laika liecībām.


“Mācies darot!”
Iesniedzējs:  biedrība “Ēdoles skola nākotnei”
Īstenošanas vieta: “Skola”, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 12 600.00 LVL
Publiskais finansējums: 11 340.00 LVL
Kontakpersona: Dace Jansone
Projekta mērķis: interešu izglītības centru izveide Ēdoles un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem, kur iegūt papildizglītību, kas nepieciešama ikvienam sociāli un ekonomiski aktīvam cilvēkam.


“Izstāžu zāles izveide Īvandes pagastā”
Iesniedzējs:  biedrība “Meža īpašnieku apvienība “Kurzemnieki””
Īstenošanas vieta: “Pilskalni”, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 9 993.81 LVL
Publiskais finansējums: 8 994.43 LVL
Kontakpersona: Meinards Mētelis
Projekta mērķis: klēts – kūts rekonstrukcija izstāžu zāles – semināru telpas vajadzībām.


“Tīrs, spirgts un vesels” 
Iesniedzējs:  biedrība “Latvijas Sarkanais krusts”
Īstenošanas vieta: Liepājas iela 35, Kuldīga
Kopējais finansējums: 10 526.41 LVL
Publiskais finansējums: 9 473.76 LVL
Kontakpersona: Inese Īvāne
Projekta mērķis: publiski pieejamas veļas mazgātuves, žāvētavas, gludinātavas, tualetes, administrtaīvo telpu izveidošana, apvienojot ar veselības isbau un uzgaidāmo – atpūtas telpu.


“Radošās fotodarbnīcas izveidošana Kuldīgā”
Iesniedzējs:  biedrība “Kurzemes tūrisma asociācija”
Īstenošanas vieta: Pētera iela 5, Kuldīga
Kopējais finansējums: 10 738.24 LVL
Publiskais finansējums: 9 664.42 LVL
Kontakpersona: Artis Gustovskis
Projekta mērķis: veicināt brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu, kas sasitītas ar fotogrāfēšanu, dažādošana Kuldīgas iedzīvotājiem (fotodarbnīcas izveidošana un labiekārtošana).


“Ieguldījums nākotnē”
Iesniedzējs:  Invalīdu biedrība “TU VARI”
Īstenošanas vieta: Raiņa iela 6 – 2, Kuldīga
Kopējais finansējums: 5 915.35 LVL
Publiskais finansējums: 5 323.81 LVL
Kontakpersona: Ineta Eņģele
Projekta mērķis: dot iespēju Kuldīgas novada ļaudīm bezmakas apgūt datorapmācības kursus, piedāvāt iespēju biedrības telpās cilvēkiem bezmakas piekļūšanu internetam, atsvaidzināt informāciju par kursos iegūtām tēmām, izprintēt, ieskanēt sev nepieciešamos materiālus.


“Sporta bāzes atjaunošana un jaunu sporta laukumu izveidošana Kuldīgā, Mucenieku ielā 6”
Iesniedzējs:  biedrība “SELA”
Īstenošanas vieta: Mucenieku iela 6, Kuldīga
Kopējais finansējums: 12 300.00 LVL
Publiskais finansējums: 9 225.00 LVL
Kontakpersona: Gatis Rožkalns
Projekta mērķis: izveidot kvalitatīvu sporta bāzi, jaunas sporta laukumus uz vecās bāzes pamata. Piedāvāt sporta aktivitātes bērniem, jauniešiem un citiem sporta aktīvistiem. Rōkot turnīrus, novada čempionātus, republikas līmeņa sacensības futbolā. Izmantot laukumus kā treniņu bāzi jauno futbolistu izsaigsmei un citām sporta aktivitātēm.


“Mūzikas, ierakstu un multimediju studija”
Iesniedzējs:  biedrība “Nekomerciālās kultūras attīstības centrs”
Īstenošanas vieta: Vijolīšu iela 22, Kuldīga
Kopējais finansējums: 11 504.00 LVL
Publiskais finansējums: 10 353.60 LVL
Kontakpersona: Edgars Briška
Projekta mērķis: inodrošināt vietējiem iedzīvotājiem pilnvērtīgas iespējas, lai nodarbotos ar muzikālo pašdarbību, kā arī jaunradi un pašmācību multimediju jomā.  Ilgtermiņa mērķis – izveidot aktīvu jaunrades centru, kas kalpoas kā nekomerciālās kultūras platforma mūzikas apguves, skaņas un multimediju junrades un apstrādes jomā, un kas būs kā atspēriena punkts, t.s. brīvo profeiju apguvei, sniedzot ieguldījumu jauniešu aizceļošanas problēmas novēršanā un saimnieciskās darbības dažādošanā.

Picture3 Picture4


“Kokapstrādes restaurācijas amata prasmju apgūšana un popularizēšana Kuldīgas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai”
Iesniedzējs:  biedrība “Kultūras projektu koordinācijas centrs”
Īstenošanas vieta: Pils iela 5, Kuldīga
Kopējais finansējums: 13 293.80 LVL
Publiskais finansējums: 11 964.42 LVL
Kontakpersona: Ilze Zariņa
Projekta mērķis: sekmēt kokapstrādes amatniecības prasmju apgūšanu un pārmantojamību Kuldīgas amatbiekiem, tādējādi nodrošinot iespēju restaurēt Kuldīgas unikālās vēsturiskās koka būvgaldniecības detaļas un popularizēt amatu.


“Inventāra, aprīkojuma iegāde nodarbībām un teritorijas labiekārtošanai”
Iesniedzējs:  biedrība “Savējie savējiem”
Īstenošanas vieta: Ventspils iela 12, Kuldīga
Kopējais finansējums: 3 825.29 LVL
Publiskais finansējums: 3 442.76 LVL
Kontakpersona: Līga Vaļģe
Projekta mērķis: papildināt semināru, lekciju, atbalsta grupu darbībai nepieciešamos tehniskos līdzekļus ar interaktīvās tāfeles iegādi. Iegādāties vingrošanas paklājiņus, lai popularizētu aktīvu novecošanos un iesaistītu seniorus vingrošanas nodarbībās. Veikt teritorijas labiekārtošanu – iegādāties dārza mēbeles, kur notiek nodarbības dažādām mērķgrupām.


“Smaidīgs un laimīgs”
Iesniedzējs:  biedrība “Septiņas kļavas”
Īstenošanas vieta: 1905.gada iela 5 – 7, Kuldīga
Kopējais finansējums: 13 858.81 LVL
Publiskais finansējums: 12 472.93 LVL
Kontakpersona: Vēsma Kļaviņa
Projekta mērķis: izveidot centru, kas nodarbojas ar jūrvēdas – mākslu dzīvot, popularizēšanu, apmācību kursu organizēšanu – tematisku lekciju, kursu, semināru, informācijas vākšanu un apkopošanu par alternatīvām veselības uzlabošanas iespējām, speciālistu konsultāciju organizēšanu. Izveidot tādu centru, kurā laika gaitā izveidot dažādas netraduicionālās aktivitātes, kas sasitītas ar cilvēka intelektuālo, radošo un fizisko spēju attīstību.


“Jaunas velosistēmas izveide Kuldīgas novadā”
Iesniedzējs:  biedrība “Viduskurzemes tūrisma apvienība”
Īstenošanas vieta: Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 10 230.32 LVL
Publiskais finansējums: 9 207.28 LVL
Kontakpersona: Jana Bergmane
Projekta mērķis: izveidot jaunas velosistēmas infrastruktūru ar krustpunktu zīmēm, velomaršrutiem un informācijas punktu, maršrutu izndividuālai plānošanai.

     Picture2 Picture1


 “Zemūdens peldēšanas un niršanas nodarbību tehniskā aprīkojuma iegāde”
Iesniedzējs:  biedrība “Dzīvo sportisks, vesels, laimīgs!”
Īstenošanas vieta: Ievu aleja 13, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 9 916.77 LVL
Publiskais finansējums: 8 925.09 LVL
Kontakpersona: Antra Milta
Projekta mērķis: atjaunot unterešu izglītības – zemūdens peldēšanas un niršanas nodarbības Kuldīgā; iegādāties nepieciešamotehnisko aprīkojumu nodarbību uzsākšanai; iesaistīt bērnus un jauniešus, pieaugušos veselīgā, attīstošā un lietderīgā interešu izglītībā un brīvā laika pavadīšanā.


“Aktīvai nākotnei”
Iesniedzējs:  biedrība “Dzils”
Īstenošanas vieta: “Saules Stari”, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 12 373.02 LVL
Publiskais finansējums: 11 135.71 LVL
Kontakpersona: Zane Kūlaine
Projekta mērķis: aktīvās atpūtas zonas izveide brīvā dabā.


“Sporta nama ēkas Virkas ielā 13, Kuldīgā, sanitāro mezglu renovācija”
Iesniedzējs:  Kuldīgas novada sporta skola
Īstenošanas vieta: Virkas iela 13, Kuldīga
Kopējais finansējums: 6 050.41 LVL
Publiskais finansējums: 4 537.81 LVL
Kontakpersona: Tālis Orlovs
Projekta mērķis: veikt sporta nama sanitāro mezglu renovāciju, padarot to pieejamu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


“Rotaļu laukuma objekta iegāde un uzstādīšana Alsungas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”
Iesniedzējs:  Alsungas pirmskolas izglītības iestāde
Īstenošanas vieta: Skolas iela 16a, Alsunga
Kopējais finansējums: 2 199.07 LVL
Publiskais finansējums: 1 649.30 LVL
Kontakpersona: Linda Sīle
Projekta mērķis: nodrošināt daudzveidīgu un aizraujošu pirmskolas vecuma bērnu fizisko spēju un radošās izdomas attīstību, vienlaicīgi veicinot nacionālās identitātes un piederības sajūtas veidošanos. Pirmskolas vecuma bērnu vajadzībām, pielāgota aktīvās atpūtas objektu izveidošana.


“Kuldīgas novada inovatīvās klases ierīkošana”
Iesniedzējs:  biedrība “Mobilais izglītības centrs”
Īstenošanas vieta: Pilsētas laukums 2, Kuldīga
Kopējais finansējums: 3 302.28 LVL
Publiskais finansējums: 2 972.05 LVL
Kontakpersona: Ināra Oļena
Projekta mērķis: Kuldīgas novada pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana, izglītošanas procesu balstot un inovatīvu tehnoloģiju pielietošanu.


“Pusceļa mājas sniegto atbalsta pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”
Iesniedzējs:  biedrība “Saules sala”
Īstenošanas vieta: “Jaunapuzes”, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 11 609.70 LVL
Publiskais finansējums: 10 448.73 LVL
Kontakpersona: Naira Šķone
Projekta mērķis: pilnveidot alternatīvo sociālo pakalpojumu kvalitāti Kuldīgas novadā, uzlabojot “pusceļa mājas” cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā sava dzīvesveida dēļ, sadzīves apstākļus.


“Biedrības “Skrundas meža īpašnieku apvienības” mežsaimniecības pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana un diferencēšana Skrundas un Kuldīgas novados”
Iesniedzējs:  biedrība “Skrundas meža īpašnieku apvienība”
Īstenošanas vieta: Kuldīgas iela 4, Skrunda
Kopējais finansējums: 6 188.37 LVL
Publiskais finansējums: 5 569.53 LVL
Kontakpersona: Ainārs Tiļļa
Projekta mērķis: attīstot biedrības “Skrundas meža īpašnieku apvienība” jaunu mežsaimniecības pakalpojumu ieviešanu un esošo uzlabošanu, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas.


“Nūjošanas un pastaigu takas izveide Vārmes pagastā”
Iesniedzējs: Vārmes pagasta attīstības biedrība “Vārme”
Īstenošanas vieta: “Liepu birzs”, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 13 644.72 LVL
Publiskais finansējums: 12 280.24 LVL
Kontakpersona: Lelde Ose
Projekta mērķis: izveidot nūjošanas un pastaigu taku, lai nodrošinātu pagasta iedzīvotāju veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, sniegt ieguldījumu iedzīvotāju dzīves kvlaitātes uzlabošanai lauku apvidū.

           IMG_7405  IMG_7407


“Šautuves labiekārtojums un būvju renovācija”
Iesniedzējs: Kuldīgas rajona mednieku un makšķernieku biedrība
Īstenošanas vieta: “Šautuve”, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 13 974.77 LVL
Publiskais finansējums: 12 577.29 LVL
Kontakpersona: Guntis Pētersons
Projekta mērķis: šaušanas stendu, tranšejas stendu, apaļo šaušanas stendu vienkārōsta rekonstrukcija un jaunu sportinga stenda ierīkošana un teritorijas labiekārtošana.


“Lauku teritorijas ekonomikas dažādošana un veicināšana attīstītot jaunu tūrisma produktu”
Iesniedzējs: biedrība “Vade Mecum!”
Īstenošanas vieta: “Kļavas”, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 5 982.00 LVL
Publiskais finansējums: 5 383.80 LVL
Kontakpersona: Laura Vanaga
Projekta mērķis: sekmēt lauku pāvsladības teritorijas ekonomiskās attīstības sekmēšana un viietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanos. Tehnikas un aprīkojuma iegāde jauna pakalpojuma peejamībai kabiles pagasta iedzīvotājiem un tūristiem, kas vērsts uz uzņēmējdarbības aktivitāšu izveidošanu, attīstīšanu un dažādošanu, sabiedrisko aktivitāšu dažādības nodrošināšanu.


“Sporta, kultūras un mūzikas studijas izveide Skrundas novadā.”
Iesniedzējs: biedrība “Nīkrācnieki”
Īstenošanas vieta: Kultūras nams, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads
Kopējais finansējums: 7 437.09 LVL
Publiskais finansējums: 6 693.38 LVL
Kontakpersona: Ilona Rītiņa
Projekta mērķis: sporta un kultūras nama telpu vienkāršota rekonstrukcija un attiecīgajas ēkas daļas fasādes vienkāršota renovācija sporta un kultūras un dāžādu sabiedrisko aktivitāšu brīvā laika pavadīšanai izveidošana un dažādošana. Multimediju, mūzikas un ierakstu, deju studijas izveidošana.

                        IMG_7440 IMG_7444