INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU KONKURSU 8.KĀRTU

dp

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana rīcībā “Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana” notiks no 2014. gada 28.jūlija līdz 2014.gada 28.augustam ar kopējo finansējumu 47726.17 EUR.

Ar ELFLA projketa iesnieguma veidlapu un pārējo dokumentāciju var iepazīties ŠEIT>>