ELFLA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 4.KĀRTAS REZULTĀTI

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, 4.kārtā no 2018.gada 5.februāra līdz 5.martam, iesniegti 14 projekta iesniegumi par kopējo publisko finansējumu – 100′ 756.94 EUR

Izvērtējot iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 4.kārtas 1.rīcībā:

  • 13 projektu pieteikumi ieguvuši pozitīvu atzinumu;
  • 1 projekta pieteikums ieguvis negatīvu atzinumu.

Projektu pieteikumi, kuriem, pamatojoties uz rindošanu, ir pietiekams finansējums, 2018.gada 5.aprīlī tiks nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

Vērtēšanas rezultāti 4.kārtas 1.rīcība :