ELFLA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 3.KĀRTAS REZULTĀTI

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, 3.kārtā no 2017.gada 24.jūlija līdz 24.augustam, iesniegts 41 projekta iesniegums par kopējo publisko finansējumu – 899`399.11 EUR.

2. rīcībā iesniegts 31 projekts par kopējo publisko finansējumu 681`119.98 EUR (izsludinātais finansējums 175`447.48 EUR).

3. rīcībā iesniegti 10 projekti par kopējo publisko finansējumu 218`279.13 EUR (izsludinātais finansējums 116`588.12 EUR).

Izvērtējot iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 3.kārtas 2.rīcībā:

27 projektu pieteikumi ieguvuši pozitīvu atzinumu;

4 projektu pieteikumi ieguvuši negatīvu atzinumu.

Izvērtējot iesneigto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 3.kārtas 3.rīcībā:

10 projektu pieteikumi ieguvuši pozitīvu atzinumu.

Projektu pieteikumi, kuriem, pamatojoties uz rindošanu, ir pietiekams finansējums, 2017.gada 29.septembrī tiks nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

Vērtēšanas rezultāti 3.kārtas 2.rīcība :

Vērtēšanas rezultāti 3.kārtas 3.rīcība: