Dodamies dabā zirga pajūgā!

Realizēts LEADER projekts “Zirga pajūga pakalpojumu nodrošināšana vietējās rīcības grupas teritorijā”.