Realizēts LEADER projekts “Zirga pajūga pakalpojumu nodrošināšana vietējās rīcības grupas teritorijā”.