Darbību uzsākusi Jauniešu māja Kuldīgā

2017.gad 13.jūlijā Jelgavas ielā 26 oficiāli, piedaloties Kuldīgas novada jauniešiem, viņu draugiem un atbalstītājiem, tika atklāta Kuldīgas Jauniešu māja.

Atklāšanā Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa novēlēja novada jauniešiem, lai viņiem arī turpmāk ir tikpat daudz entuziasma un enerģijas kā Kuldīgas Jauniešu mājas veidošanas procesā. “Tas ir brīnišķīgi, ko jūs esat izdarījuši. Pats svarīgākais ir tas, ka jūs to esat izdarījuši paši. Tas, ka pieaugušie jums palīdz un atbalsta – tā tam ir arī jābūt. Lai jums pietiek spēka iesākto turpināt,” sacīja I. Bērziņa.

Jauniešu māja iekārtota telpās, kur līdz šim darbojās Kuldīgas Sv.Katrīnas draudzes Diakonijas centrs, bet, sabiedrībai attīstoties, telpas draudzei vairs nav bijušas nepieciešamas. Draudzes mācītājs Viesturs Pirro pastāstīja, ka šī celtne kādreiz celta kā Sv. Katrīnas vācu draudzes diakonistu nams. Padomju laikā te bijis fabrikas “Vulkāns” sporta nams, bet pēc Latvijas neatkarības atgūšanas draudzei izdevies namu atgūt un ar vācu draugu palīdzību atjaunot. V. Pirro pauda gandarījumu, ka nu namu ar savu dzīvesprieku un enerģiju piepilda jaunieši.

Kuldīgas Jauniešu māja iekārtota un aprīkota ar dažādām nodarbēm nepieciešamo, lai jaunieši šeit varētu interesanti un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Telpās var spēlēt biljardu, galda hokeju un dažādas galda spēles. Te ir arī virtuve, ko jaunieši var izmantot, lai pagatavotu ko garšīgu. Tāpat telpās būs iespējams iekārtot izstādes. Mājā iekārtotas arī semināru telpas un zāle ar modelējamu skatuvi un apskaņošanas sistēmu, tāpēc šeit varēs notikt semināri, sarunu vakari, koncerti un citi pasākumi. Mācību gada laikā šeit arī norisināsies dažādu jauniešiem domātu pulciņu nodarbības,  tiks sniegti dažādi pakalpojumi un pakalpojumu sniegšanas norisē plānots iesaistīt pašus jauniešus –  notiks dažādu tēmu izglītojoši, informatīvi, kā arī izklaidējoši pasākumi, tiks sniegts atbalsts jauniešiem iniciatīvu veidošanā un īstenošanā, kā arī darbosies informācijas punkts, kurā būs iespējams uzzināt un konsultēties par jauniešiem aktuālām tēmām – izglītības un karjeras iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām. Jauniešu mājas mērķauditorija ir pusaudži un jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Pakalpojums ir pieejams un to var izmantot ikviens jaunietis, kas dzīvo vietējās rīcības grupas darbības teritorijā.

Pakalpojumu biedrība “SDK jaunieši” nodrošinās sadarbībā ar Kuldīgas Bērnu un jauniešu centru un Jauniešu domi, kas, izmantojot savu pieredzi un kontaktus, strādās ar plānotās mērķa grupas iesaisti aktivitātēs. Jauniešu mājas darbu ikdienā pārraudzīs biedrības “SDK jaunieši” biedrs un jaunatnes darba speciālists Roberts Plaudis.

Projekts „Aprīkojuma iegāde Jauniešu mājai Kuldīgā” īstenots ar mērķi izveidot jauniešu māju Kuldīgā, lai uzlabotu pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. Projekta ietvaros tika iegādāts aprīkojums – mēbeles, datortehnika, virtuves tehnika, sporta aprīkojums, videonovērošanas sistēma u.c. Projektu īsteno biedrība “SDK jaunieši” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1.kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Kuldīgas novada pašvaldības un biedrības “SDK jaunieši” līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.