Biedrības zem viena jumta

Pēc Kuldīgas novada pašvaldības iniciatīvas, patīkamas pārmaiņas piedzīvojusi ēka Ventspils ielā 16, Kuldīgā – tajā kopš šī gada sākuma darbojas aktīvās un radošās biedrības, kuras nodrošina socializācijas iespējas dažādām iedzīvotāju grupām.

“Kopienu nama” pirmajā stāvā darbojas “Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība “Rumbiņa””, kura saviem biedriem nodrošina dažādas tikšanās, aktivitātes, pulciņus. No janvāra ēkā savu darbību uzsākusi “Kuldīgas Invalīdu biedrība” un biedrība “Darīsim paši!”, bet februārī aktīvas tikšanās un darbību uzsāka “Kuldīgas Senioru skola”.

Ēkas otrajā stāvā savas darbnīcas iekārtojusi Kuldīgas kultūras centra tautas tēlotājas mākslas studija “Kuldīgas palete” , “Kuldīgas folkloras kopa Kūrava”, Kuldīgas kultūras centra rokdarbu kopa “Čaupes”, kā arī savu darbību turpina “SOS ģimeņu atbalsta centrs AIRI vecākiem”.

Vairāk par “Kopienu namu” lasi: ŠEIT