BIEDRĪBAS “DARĪSIM PAŠI!” KOPSAPULCE

2015.gada 20.martā plkst.15.00, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3
notiks biedrības “Darīsim paši!”
KOPSAPULCE

Kopsapulces provizoriskā darba kārtība:

  1. Protokolista ievēlēšana.
  2. Informācija par paveikto 2014.gadā.
  3. 2014.gada darbības pārskata apstiprināšana.
  4. Revidenta iecelšana.
  5. Dažadi.