BIEDRĪBAS „DARĪSIM PAŠI!” KOPSAPULCE

2016.gada 29.martā plkst.14:30 tiek sasaukta biedrības “Darīsim paši!” kopsapulce, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā.

DARBA KĀRTĪBĀ:

  1. Protokolista ievēlēšana
  2. Informācija par biedrības paveikto 2015.gadā
  3. 2015.gada darbības pārskata apstiprināšana
  4. Biedrības “Darīsim paši!” nolikuma grozījumi
  5. Padomes vēlēšanas
  6. Revidenta iecelšana
  7. Informācija par plānotajām LEADER aktivitātēm jaunajā plānošanas periodā
  8. Jautājumi, priekšlikumi