Biedrības „Darīsim paši!” apmeklētāju pieņemšanas laiks

Informējam, ka ar 2012. gada 1. janvāri mainījies biedrības „Darīsim paši!”, kas nodrošina Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu teritorijās, apmeklētāju pieņemšanas laiks:

 

Koordinatore/  EZF administratīvā vadītāja Dace Strazdiņa apmeklētājus pieņem Pilsētas laukumā 3, 2. stāvā (ieeja no sētas puses), Kuldīgā, otrdienās no 14.00 līdz 17.00 vai iepriekš piesakoties pa tālruni 26691192, vai e-pastā dace.strazdina@gmail.com

 

ELFLA administratīvā vadītāja Simona Nazarova apmeklētājus pieņem Liepājas ielā 37, 3. stāvā (ieeja no sētas puses), Kuldīgā, pirmdienās no 14.00 līdz 17.00 vai iepriekš piesakoties pa  tālruni 26703067, vai e-pastā simona@darisimpasi.lv