BIEDRĪBA “DARĪSIM PAŠI!” PIEDALĪSIES KURZEMES VIETĒJO RĪCĪBAS GRUPU PIEREDZES APMAIŅAS PASĀKUMĀ

Biedrība “Darīsim paši!” piedalīsies Kurzemes vietējo rīcības grupu pieredzes apmaiņas un jaunu ideju attīstīšanas pasākumā, kas š.g. 25.05. notiks Tukumā, Talsu ielā 4.

Darba kārtība – skatīt