BIEDRĪBA „DARĪSIM PAŠI!” AICINA VIETĒJOS IEDZĪVOTĀJUS IESASTĪTIES LEADER STRATĒĢIJAS IZSTRĀDĒ

Biedrība „Darīsim paši!” ir uzsākusi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādi Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gada pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Organizējot tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, aicināti tiek visi interesanti, lai kopīgi apzinot iepriekšējā plānošanas perioda problēmas un izceļot labos piemērus, identificētu vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības vajadzības un jaunu projektu ideju nepieciešamību, ņemot vērā nosacījumus, kas attiecas uz sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju jaunajā plānošanas periodā.

untitled