Biedrība “CURONICA” īsteno LEADER projektu Skrundas bērnudārzā!

Lai mazinātu pirmsskolas vecuma bērnu mazkustīgā dzīvesveida risku un veicinātu bērnu vispusīgu fizisko sagatavotību, biedrība “CURONICA” īsteno LEADER projektu Nr.22-02-AL31-A019.2201-000012 ”Rociņām un kājiņām”. Projekta īstenošana iespējama, pateicoties biedrības “Darīsim paši!”, Lauku atbalsta dienesta, Kuldīgas novada pašvaldības un Kuldīgas novada Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” atbalstam.

Projekta ietvaros 4-5 gadus veci bērni apgūs mūsdienu deju un ritmikas pamatelementus. Nodarbības notiks PII “Liepziediņš” telpās.

Nodarbības vadīs deju pasniedzēja Levita Tuleiko un tās paredzētas no marta līdz jūnijam.

Biedrības “CURONICA” projektu vadītāja Viktorija Reine pastāstīja, ka ideja radusies vecāku padomes sapulcē: “Rudenī sanācām kopā vecāku padomē, domājām par idejām, kas šeit varētu būt, ko vēl varētu darīt, kā bērnus izklaidēt. Tā radās ideja, ka varētu organizēt papildus nodarbības. Mums Skrundā ir tāda forša biedrība, kas ir atsaucīga idejām. Tā mums izveidojās sadarbība”.

Biedrības vadītāja Loreta Robežniece teica: “Mēs sazvanījāmies ar Viktoriju, ka ir tāda iespēja un, ka projektu varam rakstīt. Skrunda ir pietiekoši maza. Šeit labi var redzēt lauku, kas šajā vietā ir un kas nav. Labām lietām jānotiek. Mēs ceram, ka līdz jūnija beigām iekļausimies. Būs forši, un ceru, ka mazie izbaudīs.”

Projekts paredz 30 nodarbības. Kopā projektā piedalās 31 bērnudārza audzēknis.