Biedrība „Darīsim paši!” organizē semināru projektu iesniedzējiem

Biedrība „Darīsim paši!” organizē semināru projektu iesniedzējiem pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” V kārtai.

Semināra norises laiks un vieta – 2012. gada 4. jūnijā  plkst. 10:00 Kuldīgas PIC mācību klasē, Pilsētas laukumā 2.

 

Darba kārtība

10.00-11.00       Mājražošanas procesu skaidrojums (terminoloģija) – pirmapstrāde, pārstrāde,

konservēšana, marinēšana u.t.t.
11.00-12.00       Nosacījumi pārtikas ražošanai mājas apstākļos. Higiēnas prasības un paškontroles

sistēma
12.00-12.30       Kafijas pauze
12.30-14.00       Projektu pieteikumu aizpildīšana un tiem pievienojamie dokumenti
14.00-14.30       Projektu vērtēšanas kritēriji
14.30-15.00       Jautājumi un atbildes

Lūgums informēt par dalību seminārā līdz 1. jūnijam, zvanot vai rakstot e-pastu  Simonai Nazarovai, tālr. 26703067, simona@darisimpasi.lv

 

Seminārs tiek organizēts ELFLA projekta „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana” ietvaros.