Biedrība „Darīsim paši!” organizē semināru projektu iesniedzējiem

Biedrība „Darīsim paši!” organizē semināru  projektu iesniedzējiem Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” I kārtai 2010.gada 21.decembrī  plkst.10:00 Kuldīgas PIC mācību klasē, Pilsētas laukumā 2.

Lūdzam semināram pieteikties, zvanot pa tālruni 26691192 vai rakstot uz e-pastu – dace.strazdina@gmail.com līdz 20.12.2010. plkst.12.00.

Darba kārtība:

10.00 – 10. 20 Biedrības  “Darīsim paši!” attīstības stratēģijas galvenie virzieni.
10.20 – 11.20 LEADER projektu veidlapu aizpildīšana, budžeta izstrāde.
11.20 – 12.00 Darbs pie projektu izveides.
12.00 – 12.30 Kafijas pauze
12.30 – 13.00 Informācija par dokumentiem, kas jāpievieno projektiem.
13.00 – 14.00 Praktiskas nodarbības projektu izveidē.
14.00 – 14.30 Projektu vērtēšanas kritēriji.
14.30 – 15.00 Būtiskākās kļūdas projektu izveidē.
15.00 – 15.30 Jautājumi un atbildes

Seminārs tiek organizēts EZF projekta „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana” ietvaros.