Baznīcas ēkai novadīts liekais mitrums

Lai Īvandes baznīcas mūriem nekaitētu liekais mitrums, draudze piesaistījusi Eiropas fondu finansējumu.

Projekts „ Īvandes luterāņu draudzes baznīcas ēkas pamatu hidroizolācija”  noslēdzies.

Tas tika īstenots ar ELFLA publisko finansējumu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER) aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

2018.gadā projekta ietvaros izbūvēta baznīcas ēkas pamatu vertikālā hidroizolācija, izbūvēta lietus kanalizācijas sistēma ar 8 drenāžas akām, 2019.gadā- atjaunots zālāju un grants segums. Rezultātā novērsta baznīcas sienu bojāšanās mitruma ietekmē.

Kopā darbos izlietoti  27077,67 euro, no tiem 23016,13 euro ELFLA finansējums, 2567,36 euro Kuldīgas novada pašvaldības, bet atlikušais – Īvandes draudzes finansējums. Darbus veica SIA „AB būvniecība”.

Pirms darbu uzsākšanas, atrokot pamatus, veikta arī arheoloģiskā izpēte, kuras laikā gan ievērības vērti atradumi netika konstatēti .

Ūdens bojājošās ietekmes novēršana, kas panākta projekta realizācijā, ir pirmais solis, lai varētu uzsākt baznīcas iekštelpu un fasādes kosmētiskos remontus, atjaunojot sienu un griestu krāsojumu .