Atskats no pieredzes brauciena “Darīsim Paši kopienu stāsti”

24.martā projekta “KOPA/kopienu pārdomāta attīstība” ietvaros notika pieredzes apmaiņas un iepazīšanās brauciens “Darīsim Paši kopienu stāsti” pa Kuldīgas novada biedrības “Darīsim paši” teritorijā esošajām kopienām –Pelči, Snēpele, Laidi, Vārme.

Mērķis: Iepazīt projekta rezultātus un satikt aktīvos kopienas dalībniekus, lai uzzinātu kā katrs ciems individuāli veicina sava ciema attīstību un atpazīstamību.

Brauciena dalībnieki dienas garumā tika iepazīstināti ar biedrības “Darīsim paši!” teritorijā esošajām kopienām. Kopienas dalījās pieredzē, stāstos un idejās par to kā gājis projekta “KOPA/kopienu pārdomāta attīstība” ietvaros īstenotajās risinājuma darbnīcās un citās kopienu aktivitātēs.

Pelču kopiena pastāstīja par to, ka sākumā aktivitāte nebija liela, dažkārt iedzīvotāji baidījās no vārda projekts vai arī cerēja, ka projekta ietvaros varēs paši neko nedarīt. Laikam ejot, vairāk stāstot par projektu vietējā kopienā – aktivitāte parādījās. Noslēguma 2. risinājuma darbnīcā ieradās ap 30 kopienas dalībniekiem, kas radīja motivāciju arī turpmāk darboties. Projekta “KOPA/kopienu pārdomāta attīstība” ietvaros labiekārtotā taka ieguva popularitāti, kura nav beigusies vēl šodien. Tomēr takai ir nepieciešami uzlabošanas darbi, tādēļ šobrīd tiek runāts ar Latvijas valsts mežiem, lai varētu aktīvāk darboties un labiekārtot teritoriju, iespējams arī nākotnē piedalīties projektos.

Snēpeles kopiena pastāstīja par savām grandiozajām iecerēm projekta sākumā (Liepu alejas stādīšanu, pikniku kopienas iedzīvotājiem uc). Daudz aktivitātes izbojāja pandēmijas ierobežojumi, jo kopienai bija ļoti svarīgi tikties klātienē. Ikdienā iedzīvotāji katrs dzīvo savā viensētā un uzskata, ka, lai paveiktu kaut ko lielu ir nepieciešams tikties – klātienē. Ierobežojumu laikā kopienai bija grūti vienoties par tikšanos, tādēļ noslēguma darbnīcas tika veidotas Zoom platformā, lai pirms projekta noslēguma varētu uzstādīt savu loloto mērķi – Snēpeles tūrisma karti. Šajā kartē nav tikai populārākie objekti, bet arī tādi, ko zina tikai retais vai tikai snēpelnieki, tā padarot karti personīgāku no kopienas dalībnieku puses. Arī nākotnē kopienai ir mērķis attīstīt karti, atzīmējot tajā dažādus maršrutus.

Laidu kopiena pateicoties šim projektam spēja realizēt 2 projekta idejas. Tie vēlējās labiekārtot pagasta teritoriju, kura atrodas starp pagastmāju un muižu (starp vēsturi un mūsdienām). Projekta laikā tie tikās ar ainavu arhitekti, ar kuru tad kopā kopiena tika pie potenciāla projekta, kurš šobrīd jau ir iesniegts Kuldīgas domē – saskaņošanai. Otrs liels mērķis bija izveidot Laidu muižas ansambļa informācijas stendu. Ar šo plakātu kopiena ļoti lepojas, jo turpmāk ik viens varēs uzzināt par muižas ansambļa vēsturi/vēsturisko ēku atrašanos, izstaigāt teritoriju, pateicoties šim stendam.

Vārmes kopiena ir visjaunākā kopiena projektā. Šajā kopienā lielākais darbs ir sācies tikai tagad – martā. Norisinājās kopienas veidotā talka/labiekārtošana Omiķu Gravā. Tomēr, lai nonāktu līdz iespējai tur darboties kopiena sastapās ar dažādiem šķēršļiem. Pirmkārt, teritorija pieder 3 īpašniekiem, tādēļ visu bija nepieciešams saskaņot. Īpašnieki uzklausot ideju to atbalstīja, tādēļ kopiena varēja savu ideju attīstīt tālāk. Otrkārt, lai šo vietu attīstītu ir nepieciešamas zināšanas un darītāji, lai arī sākumā to nebija tik daudz (aktīvo dalībnieku) ar laiku jau tie palika vairāk un kopienas dalībnieki bija gatavi paši materiāli ieguldīt, lai sakoptu šo teritoriju un kopienai būtu vieta, kuru saukt par skaistu atpūtas vietu, kur visiem satikties.

Projektu ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu īsteno četri partneri – biedrība Pierīgas Partnerība,  Biedrība “Darīsim paši”, Cēsu rajona lauku partnerība CRLP, biedrība Zied zeme.

Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība”, Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.