APTAUJAS ANKETA

Cienījamie Kuldīgas, Skrundas, Alsungas novadu iedzīvotāji!

Biedrība „Darīsim paši!” ir uzsākusi sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas izstrādi Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gada pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajām atbalsta jomām, vajadzībām un problēmām, lai atbilstoši SVVA stratēģijai, iespējami efektīvāk varētu piesaistīt LEADER finansējumu jaunajā periodā.

AIZPILDĪT APTAUJAS ANKETU TIEŠSAISTES FORMĀ VAR ŠEIT>>

PALDIES PAR JŪSU ATBILDĒM!