Apstiprināta biedrības “Darīsim paši!” SVVA stratēģija 2023. -2027.gadam

Ir apstiprināta biedrības “Darīsim paši!” SVVA stratēģija 2023. -2027.gadam!

Stratēģija izstrādāta, balstoties gan uz biedrības veikto iedzīvotāju anketēšanu tiešsaistē, gan pārrunāto sanāksmēs ar Kuldīgas novada pagastu iedzīvotājiem, kurās tika izzināts un diskutēts iedzīvotāju redzējums par vietas attīstību nākamajiem 5 gadiem.

❗ Jaunie projektu konkursi tiks sludināti 2024.gadā, tādēļ aicinām sekot līdz jaunumiem mūsu mājas lapā un FB kontā.

Ar jauno stratēģiju vari iepazīties šeit: https://www.darisimpasi.lv/…/vietejas-attistibas…/