Apkopta informācija par viediem risinājumiem 30 Latvijas kopienās

Projekta “KOPA/kopienu pārdomāta attīstība” ietvaros izveidota elektroniska brošūra par Mārupes, Olaines, Lielvārdes, Kuldīgas un Cēsu novada kopienām, kuras risināja savas vajadzības, pilnveidoja vidi sev apkārt, tādējādi stiprinot kopienu ilgtspējīgu izaugsmi.

Brošūrā ir apkopotas kopienu pieredzes stāsti un praktiski padomi, metodes, kuras var izmantot arī citas aktīvās kopienas, tādejādi sekmējot gan teritorijas attīstību, gan iedzīvotāju dzīves labklājību.

Kopienas, pieaicinot nozares speciālistus un pulcējot aktīvos iedzīvotājus, ir īstenojušas dažādas vietējiem iedzīvotājiem svarīgas iniciatīvas. Tika veicināta tūrisma attīstība ciemā, piemēram, izstrādājot audio gidu, organizējot pārgājienus, labiekārtojot pastaigu takas un apkopojot informāciju par teritorijas vēsturi. Tāpat arī daž ne dažādas citas iniciatīvas, piemēram,  veidots kopienas dārzs, iedzīvotāju svētki, forumi, vietējo amatnieku tirdziņi, izstrādāta ciema vizuālā identitāte u.c.

Sagatavoto materiālu iespējams apskatīt šeit: https://ej.uz/KOPA_brosura

“Tik daudz var būt atkarīgs no viena cilvēka! Pat lielākās vērtības var palikt noslēptas „zem pūra”, ja nebūs kāda, kurš uzņemsies darbu tās celt gaismā.”, norāda Raiskuma kopiena.

Aktivitātēs ir iesaistījušās:

  • Biedrības “Pierīgas partnerības” darbības teritorijā -Babīte, Dzilnuciems, Tīraine, Jāņupe, Jaunmārupe, Jaunolaine, Spuņciems, Medemciems, Viskalnu iela.
  • PPP biedrības Zied Zeme darbības teritorijā– Krape, Lielvārde, Birzgale, Meņģele, Ikšķile, Baldone.
  • Biedrības “Darīsim paši” darbības teritorijā – Pelči, Alsunga, Vārme, Snēpele, Skrunda, Ēdole, Laidi.
  • Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorija – Liepa, Vecpiebalga, Kaive, Rauna, Raiskums, Ieriķi, Skujene, Jaunpiebalga.

Vairāk par Projektu īstenošanu var  uzzināt šeit.

Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība”, Nr. 19-00-A019.332-000003 īstenoja biedrība Pierīgas Partnerība,  biedrība “Darīsim paši”, biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, PPP biedrība “Zied zeme” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Biedrība “Pierīgas Partnerība”

Projektu vadītāja Zane Dresmane

Tālr.: 29785691

E-pasts: zane@pierigaspartneriba.lv