Aicinām uz otro tikšanos Vārmes pagasta iedzīvotājus!

15.februārī aicinām Vārmes pagasta iedzīvotājus uz otro tikšanos, lai izrunātu jau paveiktos mājas darbus un meklētu jaunus risinājumus Omiķu gravas, kā tūrisma objekta, popularizēšanai.

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 26245791 (Signe).

Pasākums tiek organizēts, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar covid-19.

Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība”, Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.