Aicinām piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā “Darīsim paši kopienu stāsti”

Projekta “KOPA/kopienu pārdomāta attīstība” ietvaros, 24. martā tiek organizēts pieredzes apmaiņas un iepazīšanās brauciens “Darīsim paši kopienu stāsti” pa biedrības “Darīsim paši!” teritorijā esošajām kopienām –Pelči, Snēpele, Laidi, Vārme.

Mērķis: Iepazīt projekta rezultātus un satikt aktīvos kopienas dalībniekus, lai uzzinātu kā katrs ciems individuāli veicina sava ciema attīstību un atpazīstamību.

Pieredzes apmaiņas braucienā aicina piedalīties kopienu līderus, kopienu veidotājus, projekta pasākuma dalībniekus un citus interesantus no biedrības “Pierīgas Partnerība”, biedrības “Darīsim paši”, Cēsu rajona lauku partnerība CRLP, biedrības “Zied zeme” teritorijām.

Pieteikšanās līdz 22. martam: https://ieej.lv/DP_pieredzesbrauciens  


Pieredzes brauciena pilna programma: https://ieej.lv/v5RHK 

Organizatori dalībniekiem nodrošina transportu un ēdināšanu.

Pasākumā tiks ievērotas visas epidemioloģiskās drošības prasības.

Pasākumā varēs piedalīties ar derīgu Covid-19 sertifikātu.

Projektu ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu īsteno četri partneri – biedrība Pierīgas Partnerība,  Biedrība “Darīsim paši”, Cēsu rajona lauku partnerība CRLP, biedrība Zied zeme.

Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība”, Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.