Projekta “KOPA” ietvaros tika organizētas vairākas apkaimes darbnīcas biedrības “Darīsim paši!” darbības teritorijās ar mērķi, lai vietējie iedzīvotāji apzinātos un praktiski risinātu aktuālos jautājumus un izaicinājumus savās kopienās.

Šis ir Skrundas apkaimes darbnīcu rezultāts – Pastāsti man stāstu – kura mērķis ir apkopot un uzkrāt vecākās paaudzes stāstus, stiprināt piederības sajūtu novadam. “Tas ir nozīmīgi, jo pienāks diena, kad vecākās paaudzes stāstus mums nepastāstīs vairs neviens. Šie stāsti varētu būt augsne tiem, kuri atgriežas no ārzemēm, tiem, kuri šobrīd vēl ir tikai ratiņos,” teic Skrundas kopienas līdere Rita Goldmane.

Noskaties video un uzzini vairāk par to, ko Skrundas iedzīvotāji vēlas nodot tālāk nākamajām paaudzēm!

Projektu ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu īsteno četri partneri – biedrība “Pierīgas partnerība” (vadošais partneris), biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, biedrība “PPP biedrība “Zied zeme”.

Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.