5. novembrī Skrundas muižā notiks seminārs un darbnīca “Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība”.

Arvien biežāk medijos var pamanīt sociālos uzņēmējus, kas kādam varētu būt kas jauns un rada daudzu jautājumus: kas ir sociālā uzņēmējdarbība? Ar ko tā atšķiras no parasta uzņēmuma? Vai manā biznesa idejā, manā uzņēmums varētu būt sociāla uzņēmuma iezīmes?

Partnerības “Darīsim paši!” administratīvā vadītāja Ieva Birbele: “Patreiz mūsu teritorijā (Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novados) nav dibināts neviens sociālās uzņēmējdarbības uzņēmums, tādēļ, jo īpaši vēlamies uzrunāt tos, kas līdz šim nozīmīgajam brīdim ir viena vai vairāku soļu attālumā. Tomēs vēlamies uzsvērt, ka darbnīcas būs interesantas jebkuram dalībniekam – skaidrosim ne tikai sociālās uzņēmējdabības būtību, bet dalīsimies arī ar pieredzes stāstiem, kas spēs rosināt vai gūt apstiprinājumu radošajām idejām sociālajā jomā”.

Pēcpusdienā jau esoši sociālo uzņēmumu vadītāji stāstīs, kā atraduši ideju, kā spēruši pirmos soļus uzņēmējdarbībā, ar kādām grūtībām sastapušies, kas ir tas, kas palīdz vai kavē strādāt ikdienā.

“Gaidīsim arī tos, kuriem ir ideja par to, kā ar uzņēmējdarbības palīdzību varētu risināt kādu konkrētu problēmu. Darbnīcas pēcpusdienā norisināsies sociālā biznesa mini laboratorija, kur kopā ar nozares ekspertiem un esošiem uzņēmējiem būs iespēja strādāt pie savas idejas attīstības, izmantojot sociālā biznesa modeļa kanvu. Jo, lai saprastu, cik veiksmīga varētu būt ideja, vispirms jāatbild uz daudziem jautājumiem, piemēram, kas būs mani sadarbības partneri, vai ir skaidrība, kurš maksās par radīto preci vai pakalpojumu?”, stāsta sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Līga Broduža.

Šī darbnīca ir pirmais solis Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu jauno un esošo uzņēmēju, kuri varētu kļūt par sociālajiem uzņēmējiem, atbalstam. Turpmākā gada garumā tiks organizētas visdažādākas aktivitātes, piemēram, biznesa ideju attīstības “laboratorija”, jauno uzņēmumu mentorings, gatavota rokasgrāmata, rīkoti pieredzes apmaiņas braucieni uz citu novadu sociālajiem uzņēmumiem, lai iedvesmotu, iedrošinātu un sniegtu nepieciešamo informāciju un zināšanas.

Pasākums ir bez maksas.

Piesakies: ejuz.lv/vrgsu

Vairāk informācijas lasi: www.daugavkrasts.lv, www.darisimpasi.lv

 Facebook lapā – https://ej.uz/biznesasiltumnica