4.kārtā apstiprinātie projekti

 

1.rīcība: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

Projekta nosaukums: Aprīkojuma un iekārtu iegāde velosipēdu darbnīcas izveidei
Atbalsta pretendents: SIA Velorūpnīca Venta
Kopējais finansējums: 7945.32 EUR
Publiskais finansējums: 5561.72 EUR
Projekta mērķis ir izveidot jaunu velosipēdu komplektēšanas darbnīcu Skrundā, iegādājoties instrumentus un iekārtas, lai radītu jaunu produktu – unikāla dizaina velosipēdu vīriešiem, sievietēm un pusaudžiem, tādējādi attīstot lauku reģionus un radot jaunas darbavietas. Šobrīd ir izstrādāts uzņēmuma zīmols “VENTA”. Ar šo zīmolu plānots marķēt visus sakomplektētos velosipēdus, kas veicinās uzņēmuma atpazīstamību. Visas nepieciešamās detaļas un materiālus iespēju robežās plānots pasūtīt ar jau uzdrukātu zīmolu VENTA. Plānota individuāla pieeja katram klienta ar iespēju izvēlēties velosipēdu no izgatavotajiem prototipiem un / vai papildināt atbilstoši savām vēlmēm. Savukārt sērijveidā ražotie velosipēdi tiks, galvenokārt, realizēti izplatītājiem, ar kuriem kontaktu plānots nodibināt starptautiskās izstādēs un kuri saražotos velosipēdus nodod tālāk tirdzniecībai. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties dažāda veida rokas instrumentus un iekārtas, kas nepieciešami velosipēdu komplektēšanai.

Projekta nosaukums: Arborista pakalpojuma attīstīšana
Atbalsta pretendents: SIA Kursa Altum
Kopējais finansējums: 5200.00 EUR
Publiskais finansējums: 3640.00 EUR
Projekta mērķis ir ieviest un attīstīt pilnvērtīga arborista pakalpojumu sniegšanu Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados. Tas palīdzētu popularizēt koku kopšanas nepieciešamību, kā arī veicinātu nodarbinātību. Projekta ietvaros tiktu iegādāti pamatlīdzekļi (piekabe, šķeldotājs un motorzāģis), kas veicinātu pilnvērtīga arborista pakalojuma sniegšanu, kā arī nodrošinātu vienu papildus darba vietu uzņēmumā. Iegādātie pamatlīdzeklļi ļautu nodarbināt vēl vienu darbinieku, kura pamata uzdevums būtu nozāģēto zaru vai stumbra daļu pārstrāde – smalkāko (līdz 8cm diametrā) zaru šķeldošana un lielāko zaru vai stumbra daļu garināšana klučos priekš malkas. Iegādājamā šķeldojamā iekārta būtu neliela, uz riteņiem pārvietojama.

Projekta nosaukums: SIA “Skolas Maize” ražošanas apjoma un sortimenta paplašināšana
Atbalsta pretendents: SIA Skolas Maize
Kopējais finansējums: 13204.00 EUR
Publiskais finansējums: 9242.80 EUR
Projekta mērķis ir iegādāties konditorejas ražošanai nepieciešamo aprīkojumu, lai modernizētu un attīstītu saimniecisko darbību, ražojot un realizējot uz vietas gatavotus konditorejas un kulinārijas produktus. Realizācija plānota gan uz vietas kafejnīcā, gan arī izbraukuma pasākumos Alsungā un Skrundā. Projektā plānotās aktivitātes: Konditorejas ražošanai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma komplekta iegāde, kurš sastāv no 2 konvekcijas krāsnīm ar 4pannām, 1 konvekcijas krāsns ar 7 pannām, trauku mazgājamās mašīnas, 2 dažādiem ledusskapjiem, raudzēšanas skapja, galda-ledusskapja un konditorejas galda.

Projekta nosaukums: Pamatlīdzekļu iegāde SIA “Struņķkrogs” sniegto pakalpojumu attīstīšanai
Atbalsta pretendents: SIA Struņķkrogs
Kopējais finansējums: 4275.82 EUR
Publiskais finansējums: 2993.07 EUR
Ar projekta īstenošanu tiks ieviesta jauna izpētes metode pretendenta piedāvātajiem pakalpojumiem. Piemēram, ar rokas penetrometa palīdzību būs iespējams noskaidrot ģeoloģiskās vides un grunts īpašību pārmaiņas, kas radušās būves ekspluatācijas laikā un prognozēt turpmākās pārmaiņas. Ar termo detektoru būs iespējams iegūt datus par temperatūras atšķirībām konstrukcijām. Savukārt ar mitruma sensoru būs iespējams noteikt konstrukciju mitruma piesātinājumu. Cita starpā šādus datus bez minētajām ierīcēm nemaz nevar iegūt. Tātad pretendents ieviesīs jaunas izpētes metodes savu pakalpojumu sniegšanas ietvaros. Ar projekta īstenošanu tiks būtiski uzlabota pakalpojuma sniegšanas tehnoloģija un efektivitāte. Piemēram, ar meklēšanas skeneri uzreiz varēs noteikt būvju konstrukcijās ieslēgtu būvmateriālu atrašanās vietas. Savukārt izmantojot meklēšanas skeneri pilnībā atkrīt nepieciešamība pēc minētajiem remontdarbiem. Projekts rada jauninājumu ne tikai visā VRG teritorijā, bet arī visā Kurzemē, jo Kurzemē netiek piedāvāts pakalpojums, kas vienlaicīgi apvieno gan būvju inženierizpēti, gan arī grunts izpēti.

Projekta nosaukums: Pamatlīdzekļu iegāde viesu namam “Province”
Atbalsta pretendents: SIA Provinces sēta
Kopējais finansējums: 18412.98 EUR
Publiskais finansējums: 12889.09 EUR
Realizējot projektu, plānots uzsākt viesu izmitināšanas un konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumus. Izveidojot viesu namu “Province”, liela uzmanība tiks veltīta semināru, izstāžu, dažādu privātu pasākumu organizēšanai. Piedāvājot naktsmītnes, semināra (līdz 40 cilvēkiem), banketu zāli, kamīna telpu atpūtai ar virtuvi, dušu, 2 tualetēm un lielu āra terasi, tiks dota iespēja viesiem pusdienot vai vienkārši pavadīt laiku svaigā gaisā.

Projekta nosaukums: Aprīkojuma iegāde mājražošanas attīstīšanai
Atbalsta pretendents: Pelču pagasta z/s “BIRZNIEKI MVV”
Kopējais finansējums: 5686.80 EUR
Publiskais finansējums: 3980.76 EUR
Projekta mērķis ir nodrošināt mājražošanas iespējas Kuldīgas novada Pelču pagasta zemnieku saimniecībā “Birznieki MVV”, veicot piena pārstrādes aprīkojuma komplekta no 3 piena pārstrādei nepieciešamu aprīkojuma vienībām – separātora, sviesta kuļamās mašīnas un pasterizējamā katla iegādi ražošanas apjoma palielināšanai un apgrozījuma celšanai

Projekta nosaukums: Radošo darbnīcu izveide, radot jaunu pakalpojumu un esošās darbības paplašināšana
Atbalsta pretendents: SIA Mazliet Romantikas
Kopējais finansējums: 13444.06 EUR
Publiskais finansējums: 9410.85 EUR
Projekta mērķis ir paplašināt esošo pakalpojumu veidus un apjomus un radīt jaunus pakalpojumus, iekārtojot telpas radošām darbnīcām, kurās organizēt dažādas meistarklases. Iekārtojot darba zonu īpaši būs padomāts par galdu izmēriem. Projekta ietvaros ir paredzēts izgatavot speciāli paredzētus galdus un darba virsmu, lai darbnīcu dalībniekiem ir ērti darboties. Kā arī izgatavot plauktus klašu materiālu novietošanai. Paplašinoties pieprasījumam ir radusies nepieciešamība pēc labākas šūšanas tehnikas un ar to saistīto aprīkojuma iegādi.

Projekta nosaukums: Pamatlīdzekļu iegāde stabilai attīstībai un konkurētspējas veicināšanai mežsaimniecības nozarē palielinot nodarbinātību Skrundas novadā.
Atbalsta pretendents: fiziska persona
Kopējais finansējums: 4140.00 EUR
Publiskais finansējums: 2898.00 EUR
Projekta mērķis ir pašnodarbinātās personas attīstība un konkurences nostiprināšana Latvijas teritorijā. Realizējot projektā izvirzīto, veicamie uzdevumi tiks realizēti projekta darbības laikā, kas nodrošinās nestabilitātes mazināšanu strādājot ārpus Latvijas teritorijas un attīstot stabilu darbību apdzīvotajā teritorijā un Latvijas teritorijā kopumā.

Projekta nosaukums: Jaunu un esošu produktu, pakalpojumu radīšana un attīstīšana LPKS “Kuldīgas labumi”
Atbalsta pretendents: KS Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Kuldīgas labumi”
Kopējais finansējums: 1941.00 EUR
Publiskais finansējums: 1358.70 EUR
Mērķis ir veicināt vietējo mājražotāju un mazo ražotāju produkcijas noietu un pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, izveidotās struktūrvienības “Kuldīgas labumi” tirdzniecības vietas aprīkošanu ar PVD prasībām atbilstošām veikala inventāru iegādi. Jaunās iekārtas dos iespēju papildināt esošo veikala sortimentu ar jaunām produktu grupām.