Projektu konkurss “Iesaisties Kurzemē!”

Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 2. februārim pieņem projektu pieteikumus projektu konkursa “Iesaisties Kurzemē!” 3 atbalstāmajās darbības jomās – “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100”, “Starpkultūru dialogs” un “Mazākumtautību NVO atbalsts”.

Konkursā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, kuri reģistrēti vai faktiski darbojas Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā. Viena projekta maksimālais finansējums ir līdz 1600 EUR. Projektu aktivitāšu īstenošanu var plānot no 2017. gada 1. marta līdz 1. decembrim.

Informatīvais seminārs par konkursu notiks 16. janvārī 11.45 Kuldīgas Mākslas nama 3. stāvā (1905. gada iela 6, Kuldīgā). Semināra laikā tiks sniegta skaidrojošā informācija par konkursu un atbalstāmajām aktivitātēm, varēs uzzināt, kādi projekti īstenoti 2014. – 2016. gadu periodā. Seminārā piedalīsies arī Jolanta Borīte, Latvijas valsts simtgades biroja reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja, lai palīdzētu saprast, kāda veida aktivitātes īstenot darbības jomā “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100”.

Semināra pieteikuma anketa un vairāk informācijas par konkursu: www.kurzemesnvo.lv