Projekta nosaukums: Interaktīva viduslaiku muzeja izveide Kuldīgā
Kopējais finansējums: 60038.01 EUR
Publiskais finansējums: 42026.61 EUR
Projekts paredz muzeja izveidi par Kuldīgas un Kurzemes vēstures tematiku Viduslaiku un Jauno laiku (īpaši Kurzemes hercogistes laikā) periodā. Muzeja vadmotīvs ir “Kuldīgas Viduslaiku stāsts” – tas ir 10 telpu komplekss, 8 no tām mājos stāsti: redzami, dzirdami, taustāmi un sasmaržojami atklāti notikumi par pilsētu, tās redzamo un neredzamo vēsturi, 9.tajā telpā – veikaliņš ar kafiju, VRG darbības teritorijā izgatavotiem suvenīriem un citām vietējām precēm, 10. telpa – satikšanās vieta/vestibils. Viduslaiku stāstu būs iespējams uzzināt un piedzīvot cilvēku grupai līdz 15 cilvēkiem. Latviski, krieviski un angliski runājoša gida pavadībā, apmeklētāji tiks vesti no telpas uz telpu, vienas tūres ilgums paredzēts 40 minūtes.

Projekta nosaukums: Struņķkroga sniegto pakalpojumu attīstīšana
Kopējais finansējums: 19418.31 EUR
Publiskais finansējums: 13592.82 EUR
Projekta ietvaros ir plānots uzbūvēt un labiekārtot divas ēkas, kas paredzētas naktsmītņu skaita palielināšanai. Katrā no uzbūvētajām ēkām tiks ierīkotas vismaz trīs jaunas guļvietas. Vēl projekta ietvaros ir plānots labiekārtot jau esošu būvi – nojumi, tajā ierīkojot vismaz četras jaunas guļvietas. Papildus pretendents par saviem līdzekļiem plāno uzbūvēt divas ēkas, bet projekta ietvaros plānota šo ēku aprīkošana, nodrošinot vēl papildus 6 gultas vietas. Īstenojot projektu, šobrīd esošajām 18 guļvietām tiktu pievienotas vēl 16 guļvietas, tādējādi komfortabli spējot izmitināt vismaz 34 personas vienlaicīgi. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināts multiplikatīvais efekts – pakalpojumu savstarpēja koordinācija, panākot, ka vieni risinājumi ietekmē un papildina citu attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai. Īstenojot projektu, tiks radīta 1 pilna laika darba vieta – saimniecības pārzinis.

Projekta nosaukums: Iekārtu un aprīkojuma iegāde LPKS “Kuldīgas labumi” tirdzniecības paplašināšanai un pilnveidošanai
Kopējais finansējums: 5954.00 EUR
Publiskais finansējums: 4167.80 EUR
Lai produktīvi un efektīgi realizētu biedru saražoto produkciju, sabiedrības uzdevumi ir veidot mārketinga materiālu un tirdzniecības aprīkojuma bāzi, kā arī to pilnveidot pēc nepieciešamības. Tāpat arī veikt informatīvi izglītojošos pasākumus un piedalīties dažāda mēroga izstādēs pēc biedru pieprasījuma Projekta mērķis ir veicināt vietējo mājražotāju un amatnieku produkcijas noietu un pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, izveidotās struktūrvienības “Kuldīgas labumi” mobilās tirdzniecības vietas aprīkošanu ar PVD prasībām atbilstošu veikala inventāru. Kā arī, lai veiksmīgāk iesaistītos starptautiskajos projektos, veikt darbinieku produktivitātes kāpināšanu. Projekta ietvaros plānots īstenot sekojošas aktivitātes: Tirdzniecības svaru iegāde, kases aparāta iegāde, horizontālo aukstuma vitrīnu iegāde (3gab.), saldēšanas lādes (2 gab.) iegāde, portatīvā datora un printera iegāde, specializētās angļu valodas pilnveide. Projekta aktivitātes tiešā veidā sekmēs VRG “Darīsim paši” rīcības plāna, 1.rīcības „Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai“ rezultātu radītāju sasniegšanu. Projekta rezultātā tiks labiekārtota vide, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana biedrības “Darīsim paši!” teritorijā.

Projekta nosaukums: Bišu dziedinātavas izveide
Kopējais finansējums: 13254.44 EUR
Publiskais finansējums: 9278.11 EUR
Uzzinot to, ka jau senos laikos bitenieki savas sāpes ārstējuši apsēžoties ar muguru pret bišu stropu, pārliecinoties pats ar savu pieredzi, ka enerģija no bitēm pāriet uz cilvēku, ka bite ir tā, kas cilvēkam dod spēku, radās doma par šo netradicionālo dziedniecību/gulēšanu uz stropiem, izveidot arī savā saimniecībā. Guļot uz stropa, tiek izmantoti 3 galvenie mehānismi:
1. Mikrovibrācija – ar bišu spārniņiem, matiņiem;
2. Ārstnieciskais bišu gaiss – medus propoliss, nektārs, bišu maize, vasks;
3. Bio enerģiskais – aptuveni 0.5 m rādiusā ap stropu.
Bišu dziedinātava ir metode ar kuru var ārstēt dažāda veida slimības, kas saistītas ar nervu sistēmas nostiprināšanu, palīdz dažādu iekaisumu gadījumos un sirds slimniekiem. Arī Latvijā ir izveidotas dažas bišu dziedinātavas – Aizputē, Tukumā, Ķegumā.
Protams uz šādu dziedinātavu cilvēks nebrauks viens, tāpēc netālu no šīs mājiņas projekta ietvaros ir nolemts iegādāties arī lapeni, kas reizē būs kā vieta, kur degustēt saimniecībā ražoto medu, baudīt zāļu tējas, sulas, smūtijus no saimniecībā izaudzētiem augļiem un dārzeņiem. Paralēli tam lapenē tiks izveidota tirdzniecības vieta, kurā varēs iegādāties saimniecībā saražoto medu, ziedputekšņus, augļus un dārzeņus. Lapene būs arī tā vieta, kur varēs “atgūties” pēc bišu dziedinātavā pavadītā laika vai seansa starplaikos.
Domājot par komfortu, bišu dziedinātavā, atšķirībā no citām Latvijā sastopamajām, būs tikai viena gulta, kuru “apkalpos” 3 bišu saimes, bet, gadījumā, ja cilvēks dziedinātavā negribēs uzturēties viens, tur atradīsies 2 ērti krēsli, kuros sēžot varēs sajust bišu radīto ārstniecisko gaisu un baudīt kādu no iepriekšminētajiem dzērieniem.

Projekta nosaukums: Darbnīcas būvniecība un aprīkojuma iegāde jaunu pakalpojumu attīstīšanai, pilnveidošanai un paplašināšanai
Kopējais finansējums: 99572.74 EUR
Publiskais finansējums: 69700.92 EUR
Andras Oto pašreizējā uzņēmējdarbība ir saistīta ar kāzu dekorēšanas pakalpojumu sniegšanu, automašīnas (GAZ 24) nomu, dažādu dekorāciju nomu kāzu un citu saviesīgu pasākumu vajadzībām.
Projektā paredzēto aktivitāšu ietvaros plānots uzbūvēt saimniecības ēku-darbnīcu, kas kalpotu, kā darbnīca nomas un realizācijas produktu ražošanai, nomas rekvizītu noliktavai un biroja vajdzībām. Viens no piedāvājamo pakalpojumu veidiem ir tekstila apdrukas un izšūšanas pakalpojumu sniegšana. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu attīstību un pilnveidošanu, paredzēts iegādāties izšūšanas mašīnu ar kuru iespējams nodrošināt personalizētus izšūšanas pakalpojumus.

Projekta nosaukums: SIA “Audēju darbnīca” pamatlīdzekļu iegāde jaunu produktu, pakalpojumu radīšanai un esošo attīstīšanai
Kopējais finansējums: 20869.82 EUR
Publiskais finansējums: 14608.87 EUR
Uzņēmums auž un šuj tautastērpus koriem, deju kolektīviem, folkloras kopām kā arī individuālajiem pasūtītājiem. Uzņēmumam ir izveidota sadarbība ar Kuldīgas PA “Kuldīgas kultūras centrs”, suvenīru veikalu “Rija” Alsungā. Vieni no lielākajiem uzņēmuma saražotās produkcijas pasūtītājiem ir Kuldīgas novada pašvaldība, Skrundas pilsētas dome, Snēpeles pagasta pārvalde un biedrība Deju kopa “Bandava”.
Projekta ietvaros plānots iegādāties un piegādāt uz Kuldīgu Somijas ražotāja Toika OY stelles “Liisa” un “Eeva”, kā arī iegādāties datoru komplektācijā ar programmnodrošinājumu, ar mērķi radīt jaunu un attīstīt esošo pakalpojumu veidu tekstilmateriālu aušanu. Paplašināt realizācijas apjomus un noieta tirgu, kā arī radīt kvalitatīvus darba apstākļus Ziedonim Āboliņam, kurš ir redzes invalīds un tādēļ aušana ar uzņēmuma rīcībā esošajām stellēm ir kļuvusi grūtāka un nepieciešamas stelles ar datora kontroli.

Projekta nosaukums: Kuldīgas mākslas un radošuma telpa M22
Kopējais finansējums: 47977.72 EUR
Publiskais finansējums: 33584.40 EUR
Projekta “Kuldīgas mākslas un radošuma telpa M22” mērķis ir uzcelt estētisku un labi funkcionējošu mākslinieku darbnīcu, izveidot Mākslas un radošuma telpu M22 Kuldīgā– vietu, kur vadīt kursus, seminārus un piedāvāt radošās darbnīcas galvenokārt pieaugušajiem un jauniešiem, un arī bērniem – gan Kuldīgas un tās apkārtnes, gan Rīgas un Latvijas iedzīvotājiem, gan ārzemju viesiem.

Projekta nosaukums: Aprīkojuma un programmnodrošinājuma iegāde, jaunu inovatīvu pakalpojumu izveidošanai un attīstīšanai
Kopējais finansējums: 6087.29 EUR
Publiskais finansējums: 4261.10 EUR
Projekta iesniedzēja darbība ir saistīta ar dažādu profesionālu konsultāciju sniegšanu IT jomā. Projekta mērķis ir šī projekta ietvaros iegādāties nepieciešamo aprīkojumu un programmnodrošinājumu, lai varētu uzsākt un attīstīt jaunos pakalpojumus – aerofoto/aerovideo pakalpojumu sniegšana, reklāma video materiālu sagatavošana un vizuālo displeju administrēšana. Nepieciešamajā programmnodrošinājumā un aprīkojumā ietilpst: portatīvais dators, ar to salāgojama pele un tastatūra, drons ar baterijām, ārējais cietais disks u.c.
Pēc projekta iesniedzēja izpētes datiem, VRG „Darīsim paši” teritorijā pašreiz nav uzņēmumu, kuri piedāvātu līdzīgus pakalpojumus.

Projekta nosaukums: Pamatlīdzekļu iegāde bērnu sauso putru ražošanas uzsākšanai
SIA “LatFood LP”
Kopējais finansējums: 29466.78 EUR
Publiskais finansējums: 20626.74 EUR
Realizējot projektu, plānots uzsākt bērnu sauso putru ražošanu “Mazo lāču putra”. Produkcija tiks gatavota no 100% Latvijā ražotām izejvielām, tādēļ uzņēmuma galvenā devīze – ekoloģisks Latvijas produkts. “Mazo lāču putra” produkta pozitīvās īpašības ir produkta dabīgā garša, neradot lieku atkarību no saldinātiem ēdieniem. Lai radītu putrai patīkamu garšu, plānots augļus pievienot vismaz 30%. Lai uzņēmums uzsāktu ražošanu, ir nepieciešamas investīcijas , lai iegādātos pamatlīdzekļus: žāvēšanas skapi, blikseri, aizkausētāju, svarus, tvaika katlu, dozatoru un ražošanas aprīkojumu.

Projekta nosaukums: Iekārtu iegāde galdniecības izstrādājumu ražošanas paplašināšanai
Kopējais finansējums: 41736.00 EUR
Publiskais finansējums: 29215.20 EUR
Projekta mērķis ir paplašināt namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanu, un to realizāciju tirgū, iegādājoties divas jaunas galdniecības iekārtas, radot divas jaunas pilna laika darba vietas, kvalitatīvākus darba apstākļus un paaugstinot lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinot konkurētspēju un teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Projekta nosaukums: Smēdes izveide un metālapstrādes aprīkojuma iegāde
Kopējais finansējums: 35268.20 EUR
Publiskais finansējums: 24687.73 EUR
Projekta mērķis- piedāvāt kvalitatīvus metāla izstrādājumus un kalumus, izveidojot smēdi, pārbūvējot ēku, iegādājoties nepieciešamo inventāru un iekārtas. Projekta gaitā tiks pārbūvēta saimniecības ēka, kurā atradīsies smēde, iegādātas iekārtas, tādējādi veicinot izpratni par kalēja profesiju un kalēja profesijas popularizēšanu.

Projekta nosaukums: Zāģmateriālu sagatavošanas pakalpojumi Ēdoles pagastā
Kopējais finansējums: 27556.45 EUR
Publiskais finansējums: 19289.51 EUR
Projekta mērķis ir pamatlīdzekļu – lentzāģa, angāra, piekabes un kokmateriālu kaltes iegāde, lai nodrošinātu zāģmateriālu sagatavošanas un kaltēšanas pakalpojumu sniegšanu ar produkcijas piegādi iedzīvotājiem un uzņēmējiem viņu dzīves vai darba vietā.

Projekta nosaukums: Tējas namiņš Alsungā
Kopējais finansējums: 48430.00 EUR
Publiskais finansējums: 33901.00 EUR
Projektā plānots uzbūvēt divu stāvu ēku – tējas namiņu. Tējas namiņā gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem un viesiem tiks piedāvāti dažādi dzērieni, vietējās zāļu tējas un vietējo sievu ceptie sklandrauši un citi suitu gardumi, vietējo amatnieku izstrādājumi. Tējas namiņa pirmajā stāvā būs izvietots bāra aprīkojums, 4 dīvāniņi, 4 – 6 galdiņi viesiem, kā arī izbūvēta tualete (pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem). Otrajā stāvā paredzēta viegli transformējama telpa kino seansu rīkošanai un citiem pasākumiem. Kā īpašs piedāvājums būs īsfilmas “Alsunga no teikām līdz mūsdienām” izrādīšana. Tējas namiņā plānots organizēt meistarklases (kulinārijas, alus, vīna u.c.), radošās darbnīcas, tematiskos mūzikas un dzejas vakarus, kā arī organizēt bērnu ballītes un citus privātos pasākumus. Tējas namiņa telpas būs iespējams arī iznomāt dažādiem pasākumiem.

Projekta nosaukums: Padures muižas virtuve
Kopējais finansējums: 49971.13 EUR
Publiskais finansējums: 34979.79 EUR
Projekta mērķis ir atjaunojot Padures muižas kungu mājas bijušo virtuvi un pārējās pagraba telpas, izveidot vietu, kurā praktiskās nodarbībās mācīt vēsturiskās 19.gadsimta un vecākas ēdienu gatavošanas receptes, piesaistīt tūristus un ieguldīt muižas kungu mājas atjaunošanā. Veicināt vietējo pārtikas ražotāju produktu popularizēšanu un noietu.

Projekta nosaukums: Kabiles muižas kungu mājas pagraba pārbūve par vīna darītavu
Kopējais finansējums: 50000.00 EUR
Publiskais finansējums: 35000.00 EUR
SIA „Kabiles muižas vīna darītavas” mērķis ir, veicot pārbūvi kultūrvēsturiski nozīmīgās un unikālās Kabiles muižas pagraba telpām, uzsākt inovatīvu produktu – īpašu garšu sidru un bērnu dzirkstošo dzērienu – ražošanu.

Projekta nosaukums: Kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” darbības pilnveidošana
Kopējais finansējums: 9262.71 EUR
Publiskais finansējums: 7410.18 EUR
Projekta mērķis ir kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” darbības pilnveidošana, jauna pakalpojuma izveidošana (meža sertifikācija) un konkurētspējas paaugstināšana, realizējot reklāmas kampaņu jaunu biedru piesaistei un iegādājoties darbiniekiem nepieciešamo aprīkojumu pakalpojumu sniegšanai biedriem.

Projekta nosaukums: Tūrisma pakalpojumu paplašināšana
Kopējais finansējums: 49997.47 EUR
Publiskais finansējums: 34998.23 EUR
Projekta mērķis ir izveidot veikborda parku, iegādājoties veikborda iekārtu un aprīkojuma komplektu, kā arī iegādāties specializēto atpūtas aprīkojumu – plānots iegādāties 8 airu laivas un 8 ūdens velosipēdus un glābšanas vestes.

Projekta nosaukums: Kafijas grauzdētavas izveide
Kopējais finansējums: 49771.90 EUR
Publiskais finansējums: 34840.33 EUR
Projekta mērķis ir projekta ietvaros iegādāties kafijas grauzdēšanai nepieciešamo aprīkojumu un uzsākt saimniecisko darbību, ražojot un realizējot īpašas un augstas kvalitātes kafiju.

Projekta nosaukums: Pamatlīdzekļu iegāde SIA “Derkors RD” sniegto pakalpojumu attīstīšanai
Kopējais finansējums: 20274.00 EUR
Publiskais finansējums: 14191.80 EUR
Projekta mērķis ir SIA “Dekors RD” esošo pakalpojumu attīstīšana, iegādājoties lielformāta printeri un termopresi, lai nodrošinātu jauna pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību pakalpojuma sniegšanas vietā – Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados.

Projekta nosaukums: Pamatlīdzekļu iegāde SIA “Struņķkrogs” sniegto pakalpojumu attīstīšanai
Kopējais finansējums: 5173.75 EUR
Publiskais finansējums: 2993.07 EUR
Projekta mērķis ir SIA “Struņķkrogs” esošo būvniecības pakalpojumu (inženierpakalpojumu) attīstīšana, iegādājoties kontroles mērinstrumentus un datortehniku, lai paaugstinātu sniegtā pakalpojuma kvalitāti, uzņēmuma konkurētspēju un pieejamību pakalpojuma sniegšanas vietā – Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados.

Projekta nosaukums: Aprīkojuma un iekārtu iegāde velosipēdu darbnīcas izveidei
Kopējais finansējums: 9571.97 EUR
Publiskais finansējums: 6700.37 EUR
Projekta mērķis ir izveidot jaunu velosipēdu komplektēšanas darbnīcu Skrundā, iegādājoties instrumentus un iekārtas, lai radītu jaunu produktu – unikāla dizaina velosipēdu vīriešiem, sievietēm un pusaudžiem, tādējādi attīstot lauku reģionus un radot jaunas darbavietas.

Projekta nosaukums: SIA “Skolas Maize” ražošanas apjoma un sortimenta paplašināšana
Kopējais finansējums: 13446.00 EUR
Publiskais finansējums: 9242.80 EUR
Projekta mērķis ir projekta ietvaros iegādāties konditorejas ražošanai nepieciešamo aprīkojumu, lai modernizētu un attīstītu saimniecisko darbību, ražojot un realizējot uz vietas gatavotus konditorejas un kulinārijas produktus VRG “Darīsim paši” teritorijā. Tiks piedāvāti oriģināli VRG „Darīsim paši” teritorijā radīti produkti –uz vietas gatavota konditoreja, izmantojot gan vēsturiskās, gan mūsdienu receptes- mazmaizītes uz svara. Plānots arī uzsākt maizes produkcijas ražošanu. Kā inovācija tiks attīstīts līdzņemšanas iepakojuma koncepts (viegli atvērt, saglabājas svaigs), ātrāka iepirkšanās steidzīgajiem un pašapkalpošanās kase, kā arī ilgtermiņā plānots izstrādāt kafijas galdu konceptu, ar skaidri aprēķināmu budžetu pirms pasūtīšanas un 100% servisa nodrošināšana – ēdiens, trauki, apkalpošana, kā arī ar īpašas dekorācijas.

Projekta nosaukums: Radošo darbnīcu izveide, radot jaunu pakalpojumu un esošās darbības paplašināšana
Kopējais finansējums: 13672.55 EUR
Publiskais finansējums: 9498.27 EUR
Projekta mērķis ir paplašināt esošo pakalpojumu veidus un apjomus un radīt jaunus pakalpojumus, iekārtojot telpas radošām darbnīcām, kurās organizēt dažādas meistarklases. Projekta ietvaros ir paredzēts izgatavot speciāli paredzētus galdus un darba virsmu ,lai darbnīcu dalībniekiem ir ērti darboties. Kā arī izgatavot plauktus klašu materiālu novietošanai. Un atpūtas zonu jaukām sarunām kafijas pauzē. Paplašinoties pieprasījumam manos interneta veikalos, ir radusies nepieciešamība pēc labākas šūšanas tehnikas un ar to saistīto aprīkojuma iegādi.

Projekta nosaukums: Pamatlīdzekļu iegāde stabilai attīstībai un konkurētspējas veicināšanai mežsaimniecības nozarē palielinot nodarbinātību Skrundas novadā.
Kopējais finansējums: 4140.00 EUR
Publiskais finansējums: 2898.00 EUR
Projekta mērķis ir pašnodarbinātās personas attīstība un konkurences nostiprināšana Latvijas teritorijā. Lai realizētu izvirzīto mērķi nepieciešams veikt šādus uzdevumus: 1.iegādāties pamatlīdzekļus (divi krūmgrieži jaunaudžu kopšanai, divi motorzāģi mežiztrādei, apaugumu izzāģēšanai, kopšanai un mašīnas piekabe stādu un darba instrumentu pārvadāšanai); 2.piesaistīt jaunu darbinieku pakalpojumu sniegšanai; 3.uzsākt pakalpojumu sniegšanu Skrundas novadā un visā Latvija teritorijā; 4.nostiprināt attīstību sadarbojoties ar privātpersonām un uzņēmumiem veicot saimniecisko darbību mežsaimniecības nozarē.

Projekta nosaukums: Arborista pakalpojuma attīstīšana
Kopējais finansējums: 6472.00 EUR
Publiskais finansējums: 3640.00 EUR
Projekta mērķis ir ieviest un attīstīt pilnvērtīga arborista pakalpojumu sniegšanu Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados, kas paradzētu arī koku kopšanas popularizēšanu dažādās sabiedrības grupās, kā arī veicināt nodarbinātību. Projekta ietvaros tiktu iegādāti pamatlīdzekļi (piekabe, šķeldotājs un motorzāģis), kas veicinātu pilnvērtīga arborista pakalojuma sniegšanu, kā arī nodrošinātu vienu papildus darba vietu uzņēmumā.

Projekta nosaukums: Pamatlīdzekļu iegāde viesu namam “Province”
Kopējais finansējums: 19585.63 EUR
Publiskais finansējums: 13709.95 EUR
Projektam ir trīs tiešie mērķi: 1)izveidot jaunu uzņēmumu un uzsākt aktīvu darbību; 2)iegādāties pamatlīdzekļus: terases aprīkojumu, virtuves aprīkojumu, viesu nama aprīkojumu, konferenču zāles aprīkojumu, elektro trīsriteņus (4 gb.) un elektro motociklus (4gb.), un apkures katlu; 3)nodarbinātības veicināšana VRG teritorijā. Projekta ilgtermiņa mērķis – kļūt par atpazīstamu viesmīlības un semināru un konferenču organizēšanas uzņēmumu ar vairāk kā 30 gultas vietām. Investīcijas ir nepieciešamas pamatlīdzekļu iegādei, lai varētu pabeigt viesu nama “Province” izveidi un uzsāktu plānoto biznesu.

Projekta nosaukums: Aprīkojuma iegāde mājražošanas attīstīšanai
Kopējais finansējums: 7195.90 EUR
Publiskais finansējums: 5037.13 EUR
Projekta mērķis ir nodrošināt mājražošanas iespējas Kuldīgas novada Pelču pagasta zemnieku saimniecībā “Birznieki MVV”, veicot piena pārstrādes aprīkojuma komplekta no 3 piena pārstrādei nepieciešamu aprīkojuma vienībām – separātora, sviesta kuļamās mašīnas un pasterizējamā katla iegādi ražošanas apjoma palielināšanai un apgrozījuma celšanai.

Projekta nosaukums: Jaunu un esošu produktu, pakalpojumu radīšana un attīstīšana LPKS “Kuldīgas labumi”
Kopējais finansējums: 1941.00 EUR
Publiskais finansējums: 1358.70 EUR
Projekta mērķis ir veicināt vietējo mājražotāju un mazo ražotāju produkcijas noietu un pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, izveidotās struktūrvienības “Kuldīgas labumi” tirdzniecības vietas aprīkošanu ar PVD prasībām atbilstošām veikala inventāru iegādi. Jaunās iekārtas dos iespēju papildināt esošo veikala sortimentu ar jaunām produktu grupām. Tādējādi veicinot uzņēmuma un VRG „Darīsim paši” teritorija mājražotāju attīstību.