2019.gadā plānotās aktivitātes LEADER finansējuma saņemšanai

Biedrība “Darīsim paši!” 2019.gadā plāno izsludināt divas kārtas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai :

2019.gada janvārī/februārī  2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai” un 3.rīcībā “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai”.

2019.gada februārī/martā 1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

Par LEADER atbalsta nosacījumiem uzņēmējiem un sabiedriskā labuma projektiem, interesējies, zvanot 29463295 !

Projekta pusceļā devās ceļā

Sešu Kurzemes vietējo rīcības grupu sadarbības projekts mājražošanas un amatniecības attīstībai patlaban īstenots līdz pusei — dalībnieki mācījušies kursos un bijuši pieredzes braucienos, tagad ķersies pie sevis rādīšanas pasaulei.

Šī gada sākumā tika izsludināta mājražotāju un amatnieku pieteikšanās divu gadu ilgam projektam Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma Ražots Kurzemē izveide, un Kuldīgā uz pirmo mācību cikla semināru par tirgus izpēti atbrauca 82 interesenti no visas Kurzemes. Vēlāk dažādās vietās notika vēl sešas nodarbības par likumiem, reklāmu, iepakojumu, budžeta plānošanu un citiem praktiskiem jautājumiem.

Vasaru atvēlēja pieredzes braucieniem — katra vietējā rīcības grupa bija sagatavojusi maršrutu pie pieredzes bagātiem, veiksmīgiem mājražotājiem, amatniekiem, lauku tūrisma uzņēmējiem. Uz Saldus un Brocēnu novadu brauca oktobra vidū un apmeklēja zemnieku saimniecību Mucenieki, Puteņi, SIA Saldus maiznieks, Saldalus alus darītavu, mājražotāju un amatnieku veikalu Bodnīca, bet noslēguma pasākums notika Saldus novada pierobežā — Dēseles dzirnavās.

Projektā iesaistījušies arī vairāki Saldus un Brocēnu novada mājražotāji vai cilvēki, kurus šī joma interesē un kas plāno to darīt nākotnē vai vismaz apsver tādu iespēju.

Siera meistare MĀRĪTE JĒKABSONE no Jaunlutriņiem par līdzšinējiem projekta ieguvumiem saka: “Brīnumaini! Izcili!” Viņai noderīgas bijušas visas mācību tēmas, un septiņi semināri — kārtīga mācību gada vērtībā. Mārītes daudzveidīgo sieru iecienījuši pircēji ne tikai Kurzemē, bet arī Rīgā — septembrī notikušā starptautiskā izstādē Riga Food mājražotāju izstrādājumu tautas balsojumā viņa izpelnījusies Galveno balvu piena produktu grupā un dāvanā — braucienu uz Berlīnes Zaļo nedēļu nākamā gada sākumā. Labprāt vēlētos piesaistīt arī tūristus, taču atzīst: pagaidām tam trūkst resursu, lai gan pieredzes braucienos redzētais iedvesmo un pierāda, ka pie veiksmīga rezultāta var tikt, sākot ar mazumiņu.

Mārīte augstu vērtē projekta vadošā partnera, Kuldīgas vietējās rīcības grupas Darīsim paši!, ieguldījumu vajadzīgu zināšanu sniegšanā mājražotājiem un amatniekiem, taču uzskata, ka arī pašiem būtu jādara vairāk. Ir apbēdināta par savulaik aktīvās biedrības Saldus un Brocēnu RažoJums darbības apsīkumu un cer, ka tā atkal sasparosies.

“Likumi mūs gāž gar zemi, — ir prasības, kas apdraud tādu mazu uzņēmējdarbību kā manējā. Runa ir par piena iepirkšanu — jebkuram iepircējam, vienalga, lielam vai mazam, noteikts pienākums divas reizes mēnesī ņemt piena analīzes un vest uz sertificētu laboratoriju. Lai gan mans piena pārdevējs un tā lielie klienti pienu regulāri pārbauda, ar viņu apmaksāto analīžu rezultātiem nepietiek — tas vēlreiz jādara arī man. Ko nozīmē nelielam mājražotājam iegādāties analīžu aprīkojumu un divreiz mēnesī vest pienu uz laboratoriju, maksāt par analīzēm?… Šie izdevumi faktiski padara biznesu neiespējamu. Esmu par to runājusi šur, tur… Bet, kā saka, Dievs augstu, ķēniņš tālu…” par savu situāciju stāsta M. Jēkabsone.

IRĒNA KAUDZE no Striķiem par projekta dalībnieci kļuva ģimenes interesēs. Dēls apsver iespēju nodarboties ar lauku tūrismu, un viņa nolēma izmantot ziemas mēnešus, lai iegūtu zināšanas, kas var viņam noderēt. “Ļoti patika!” par līdz šim iegūto saka I. Kaudze. “Ne tikai mācības, bet arī pieredzes braucieni. It īpaši nenobrīnīties par uzņēmīgiem cilvēkiem Talsu, Tukuma pusē — tur tik bija, ko redzēt! Bet arī mūsējie interesanti, labprāt dalījās savā pieredzē. Man ļoti patika pie Ligitas Rezgales Muceniekos. Viņa prata iedrošināt, nebaidīties mēģināt, bet vienlaikus ieteica ar vēsu prātu apsvērt katru soli un izdevumu, pārdomāt, vai tie atmaksāsies.”

Arī jaunlutriņniece SANTA OZOLIŅA projektu slavē. “Vienkārši — pasākumu pasākums!” viņa raksturo. “Ziemā bija brīvāks laiks, tāpēc nolēmu: kāpēc ne? — pamācīšos! Visi semināri bija labi sagatavoti, mērķtiecīgi un noderīgi. Visvairāk patika jurista Daiņa Pilskunga vadīta nodarbība par likumdošanu. Esmu strādājusi par grāmatvedi un bieži braukusi uz šādiem semināriem, kuri lielākoties bija par plašām tēmām, vajadzīgais ar nevajadzīgo vienkopus. Te bija apkopots viss, kas jāzina mājražotājam; kā sacīja lektors: mums var piesieties 66 punktos — un par tiem arī stāstīja.

Pieredzes braucieni bija mani svētceļojumi! Nezinājām, pie kā nokļūsim un ko redzēsim, — bet piedzīvojām tik daudz! Mēs izvēlamies ārzemju ceļojumus, bet tepat apkārtnē ir bezgala daudz interesantu vietu. Tagad stāstu radiem un draugiem, ka es viņiem varētu veselu mēnesi izrādīt Kurzemi, un arī tad vēl viss nebūtu apskatīts. Satikām radošus, interesantus cilvēkus, kas pārsteidza ar izdomu un enerģiju.

Viņi mani saslimdināja — līdz šim teicu, ka manās mājās nekāda lauku tūrisma nebūs, pietiks ar mājražošanu, ko drīzumā gatavojos uzsākt. Tagad sāku šaubīties, jo redzētais bija tik iedvesmojošs, tik vilinošs… Bet lēmums lai paliek nākotnē!

Vēl viens liels projekta ieguvums ir jauni draugi un paziņas, vienādi domājoši cilvēki, ar kuriem sadarbība, visticamāk, turpināsies ne tikai mācībās, bet arī biznesā, kopīgos pasākumos. Liels paldies kuldīdzniecēm, kas šo projektu vada un sagādājušas mums lielu, vērtīgu dāvanu!”

Vietējās rīcības grupas Darīsim paši! vadītāja IEVA BIRBELE stāstīja, ka arī nākamgad projekta dalībniekiem gaidāmi interesanti notikumi. “Veidosim tūrisma maršrutu Ražots Kurzemē, tajā tiks iekļauti tie mājražotāji un amatnieki, kas vēlas un spēj pie sevis uzņemt tūristus, — stāstīt par savu darbu, piedāvāt darboties, rīkot degustācijas. Lai popularizētu jauno tūrisma produktu, rīkosim braucienu žurnālistiem, kā arī vasarā izsludināsim ceļošanas akciju. Bet pēc gada, 2019. gada novembrī, rīkosim pasākumu Kurzemes diena, kurā ar saviem piedāvājumiem un produkciju piedalīsies projekta dalībnieki.

Būs arī taustāms ieguvums — no projekta līdzekļiem katrai vietējai rīcības grupai tiks sagādāts tirdzniecības vietas aprīkojumu, ko mājražotāji un amatnieki varēs izmantot, realizējot savu produkciju.”

Par aizvadīto mācību cēlienu un pieredzes braucieniem Ieva sacīja: daudz kas pārrunāts pēdējā brauciena noslēgumā Dēseles dzirnavās. “Daudzi atzina, ka guvuši uzmundrinājumu, apstiprinājumu tam, ka strādā pareizā virzienā. “Ar mums viss ir kārtībā!” — mājražotāji secināja. Pieredzes braucienos uzzinājuši ne tikai par interesantiem darbīgiem cilvēkiem citos novados, bet arī iepazinuši savus novadniekus un piedzīvojuši pārsteigumus: tepat kaimiņos notiek kaut kas tik interesants!” projekta vadītāja atstāstīja. “Un šķiet, ka vairāki projekta dalībnieki, kas tikai interesējās par mājražošanu, sasparosies un nākotnē piedāvās mums savdabīgas, noderīgas preces un pakalpojumus.”

30

SALDALUS DARĪTAVĀ. Aldaris Mārtiņš Kazradzis tika sīki iztaujāts un atklāti stāstīja par savu mājražošanu: tā kā alus noietu ietekmē sezona, līdztekus dzēriena darīšanai Mārtiņš izgatavo alus darītavu iekārtas un ar pasūtītājiem dalās arī paša pieredzē. “Katram aldarim iznāk citāds alus, un katram alum — savs cienītāju loks,” viņš atspēkoja bažas par konkurentu radīšanu. Tā kā mazā ražotne ir pilsētas privātmāju rajonā un jārēķinās gan ar kaimiņu, gan ģimenes interesēm, tūrisma iespējas ir ierobežotas, tomēr palaikam mazajā pagalmiņā pie darītavas viņš uzņem viesus, piedāvā trīs gaišo alu un divu tumšo alu degustāciju un sarunas par to, kā tiek darīts vecais brālis.

FOTO — ANDREJS SERGEJEVS

Paplašināts Nacionālās pretošanās kustības muzejs Rendā #LEADERLatvia

Kopienu nedēļa “Mēs varam un darām Latvijai”

Nīkrācē atklāts otrais kāpšanas tornis Latvijā LEADERLatvia

Iepazīst Kuldīgas un Skrundas uzņēmējus #LEADER #LEADERLatvia

19.septembrī pieredzes apmaiņas brauciens “Talsu rajona partnerība” teritorijā

Pieredzes apmaiņas brauciens “Kandavas partnerība” teritorijā

2018.gada 4.septembrī projekta dalībnieki devās jau ceturtajā pieredzes apmaiņas braucienā.

Šoreiz pieredzes apmaiņu uzsākām ar lauku mājas “Kangari” apmeklējumu, kurā tās saimniece Antra Gaisa dalījās savās zināšanās un pieredzē gliemežu audzēšanā un kā no pašas izaudzētiem augļiem un ogām gatavot veselīgus našķus un kārumus, kuri tiek piedāvāti lauku mājas apmeklētajiem un organizēta tirdzniecība dažādos tirdziņos.

Tomēr gliemežu audzēšana un gardumu gatavošana tikai papildina lauku mājas “Kangari” galveno darbību – bērnu nometņu organizēšanu, kuros saimniece nodrošina bērniem dzīves un atpūtas apstākļus kā lielā ģimenē ar audzinātāju nepārtrauktu klātbūtni un uzmanību.

www.kangari.lv

Tālāk devāmies uz Pūri, kur, netālu no Šokolādes muzeja, Ventspils – Rīga šosejas malā, īpašu vietu veido Gatis Celitāns. Gatis jau 10 gadus ir saistīts ar akmens un laukakmens apstrādi un savas idejas ierauga dabā, jo Latvijas laukakmens ir patiesi unikāls, savu daudzveidīgo krāsu, rakstu, struktūru un formu ziņā. Kā saka Gatis “Mainās laiki, mūsu dzīves stils un mode, bet laukakmens bija, ir un būs mūsu vērtība”.

www.kaltakmens.lv

Uzņēmuši spēkus Jaunpils krodziņā, ierodamies Jaunpils alus darītavā, kur baudot eila garšas burvību, klausāmies atraktīvajā, patiesajā un interesantajā alus darīšanas entuziastā un darītavas saimnieka stāstījumā par alus darīšanu un Jaunpils alus attīstību un vēsturi.

Iedvesmoti, dodamies uz Irlavu, kur mūs pārsteidz Artūrs Immermanis, kurš savā uzņēmumā SIA “Immerman Woodworks” rada oriģinālu braucamrīku – bērnu skrejriteņa ziemas versiju – slēpjriteni un strādā pie jauna piedāvājuma – transformējamas tāfeles – galda. Savu produkciju Artūrs pārdod internetā un uz vietas ražotnē, atzīstot, ka Latvija ir testa tirgus un tagad, kad produkts ir pieslīpēts līdz ideālam un izmēģināts vietējā tirgū, uzņēmums ir gatavs būtiski palielināt ražošanas apjomus un sākt aktīvi strādāt  eksportam.

www.iww.lv

Braucot pa Zemītes ceļu, nevaram pabraukt garām “Tēviņu” mājas vīna darītavai, kas atrodas Kandavas novada, Zemītes pagastā, augstā vietā, no kuras paveras burvīgs skats uz skaistām dabas ainavām. Ražotne izbūvēta un iekārtota mājas pagrabiņā.

Mūs sagaida Tēviņu mājas saimnieki, stāstot un rādot mājas vīna gatavošanu no pašu dārzā un savvaļā ievāktajiem augļiem un ogām. Katru gadu vīnu sortiments atšķiras, jo tas atkarīgs no dabas dāsnuma. Kādi tik vīni nav piedāvājumā – pīlādžu, rabarberu, aveņu, plūmju, brūkleņu, pieneņu, jāņogu, zemeņu un pat melleņu. Saimnieku darbs ir nenovērtējams, jo  vīni tiek gatavoti no svaigi ievāktiem augļiem, ogām un to sulām. Izņēmums ir ledus vīni, kuri tiek gatavoti no saldētām ogām vai augļiem.

Dodoties mājup, netālu, pa Zemītes ceļu, apmeklējam mājražošanas saimniecības „Kalnēni” īpašnieku Aivaru Žiedas, kurš nodarbojas ar svaigas cūkgaļas žāvēšanu un konservēšanu. Visus darbus veic viens, sākot no kūpināšanas pašdarinātā kūpinātavā līdz produkcijas realizācijai tirgos. Apskatot plašo kūpinātavu, dārzu un siltumnīcas, saimnieks mūs pārsteidz ar lielo un pārpildīto pagrabu, kurā glabājas saimnieka sievas darinātie konservējumi – baraviku, gaileņu kaviārs, marinēti un skābēti gurķi, dažādu ogu ievārījumi (avenes, brūklenes, lācenes, u.c.), marinēti tomāti un tomāti želejā. Kūpinājumus un konservējumus var iegādāties saimniecībā vai dažādos tirdziņos Rīgā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. pieredzes apmaiņas brauciens mājražotājiem un amatniekiem

3 E – EKO EHO ETNO 25.08.2018

Lapa 1 no 23

Mūsu sadarbības partneri:
Kuldīgas pilsēta & Lauku Atbalsta Dienests