Piesakies uz individuālām konsultācijām Skrundā sava biznesa attīstībai vai uzsākšanai!

Līvijas Rezevskas izstāžu zāle iegūst jaunu elpu

Noslēgusies Līvijas Rezevskas izstāžu zāles modernizācija kultūras un mākslas vērtību saglabāšanai. Kuldīgas kultūras biedrības “Līvija” īstenotā projekta kopējās izmaksas ir 34565.75 EUR. No Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” piesaistīti 27 000 EUR, bet Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 7565,75 EUR.

Projekta ietvaros modernizēta ekspozīcija par tēlnieces Līvijas Rezevskas dzīvi un radošo darbību, izmantojot Kuldīgas muzeja rīcībā esošo un izstāžu zālei nodoto materiālu kopumu. Kosmētiski sakārtota izstāžu telpa, piemērojot to dažādu mākslas žanru vajadzībām, tā uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti un dažādojot pasākumu saturu. Lai to panāktu, bija nepieciešams salabot ēkas jumta segumu, pieslēgt ēku centrālajai siltumapgādei, nomainīt sienu krāsojumu. Lai padarītu telpas estētiski pievilcīgākas un  uzlabotu apmeklētāju ērtības, nomainīts grīdas segums.

Lai labāk varētu eksponēt mākslas darbus, uzlabots apgaismojums. Lai varētu izveidot interaktīvo ekspozīciju par mākslinieci, ēkā ievilkts internets un vājstrāvas. Iegādāta arī nepieciešamā tehnika – skārienjūtīgais ekrāns un dators ar atbilstošu jaudu, programmatūru un ietilpību.

Izstāžu zāle savulaik izveidota, lai saglabātu tēlnieces Līvijas Rezevskas atstāto kultūras un mākslas mantojumu. Tas ir ļoti plašs un daudzveidīgs – gan dažādos materiālos veidoti mākslas priekšmeti un tēlniecības darbi, gan ideju uzmetumi, skices, apraksti, dokumenti. Materiālo kultūras mantojumu veido vairāk nekā 50 Līvijas Rezevskas tēlniecības darbi dažādos materiālos – bronzā, porcelānā, šamotā, granītā. Nemateriālo kultūras mantojumu veido mākslinieces atstātie materiāli, dokumenti, stāsti un laikabiedru atmiņas par mākslinieces dzimtu, daiļradi, stāsti par Kuldīgu. Tāpat saglabājušies unikāli fotoattēli un videomateriāli, kas stāsta par mākslinieces daiļradi un radošo procesu.

Izstāžu zāle ir atvērta apmeklētājiem bez maksas. Gadā tiek rīkotas aptuveni astoņas izstādes, kuras apmeklē teju 2000 apmeklētāju.

 

Rakstu sagatavoja:

DACE REINKOPA, Kultūras nodaļas vadītāja

KĀRĻA KOMAROVSKA foto

Paraksts fotogrāfijai:

Līvijas Rezevskas izstāžu zālē pēc uzlabojumu veikšanas pasākumi varēs notikt visu gadu. Tagad šeit iespējams iepazīties arī ar interaktīvo ekspozīciju par mākslinieci un viņas daiļradi.

Aizpildi anketu, jo mums ir svarīgs Tavs viedoklis!

Šobrīd, pēc četrām notikušām projektu kārtām, esam nonākušo posmā, kad svarīgi novērtēt LEADER programmas sasniegtos rezultātus. Tādēļ, esi aktīvs un palīdzi mums novērtēt “Darīsim paši!” darbību šajā plānošanas periodā, aizpildot anketu: https://goo.gl/forms/nDLMVmdEKLkIGJSk2

Aizpildi anketu un, ja vēlies, atstāj savu kontaktinformāciju, lai piedalītos balvu izlozē. Pēc 15.janvāra izlozēsim 3 laimīgos, kuri balvās iegūs Kabiles muižas sidru un kafijas grauzdētavas Curonia kafiju, kas radīti#LEADER finansējuma ietvaros.

Piesakies uz individuālām konsultācijām Alsungā sava biznesa attīstībai vai uzsākšanai!

Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parks Alsungas novadā

Alsungas novada dome īstenojusi LEADER projektu Nr.17-02-AL31-A019.2201-000007 “Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parka izveide Alsungas novadā”. Projekta ietvaros blakus Alsungas TIC ēkai Skolas ielā 11a izveidots senioru un bērnu aktīvās atpūtas parks, kur pieejamas vingrošanas iekārtas senioriem un rotaļu iekārtas bērniem. Parka teritorijā izvietots arī masīvkoka galdu ar iestrādātu šaha laukuma virsmu un diviem soliem, savukārt Alsungas tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrā pieejamas āra koka spēles – krokets, domino, tornis u.c. spēles

 

2019.gadā plānotās aktivitātes LEADER finansējuma saņemšanai

Biedrība “Darīsim paši!” 2019.gadā plāno izsludināt divas kārtas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai :

2019.gada janvārī/februārī  2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai” un 3.rīcībā “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai”.

2019.gada februārī/martā 1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

Par LEADER atbalsta nosacījumiem uzņēmējiem un sabiedriskā labuma projektiem, interesējies, zvanot 29463295 !

Projekta pusceļā devās ceļā

Sešu Kurzemes vietējo rīcības grupu sadarbības projekts mājražošanas un amatniecības attīstībai patlaban īstenots līdz pusei — dalībnieki mācījušies kursos un bijuši pieredzes braucienos, tagad ķersies pie sevis rādīšanas pasaulei.

Šī gada sākumā tika izsludināta mājražotāju un amatnieku pieteikšanās divu gadu ilgam projektam Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma Ražots Kurzemē izveide, un Kuldīgā uz pirmo mācību cikla semināru par tirgus izpēti atbrauca 82 interesenti no visas Kurzemes. Vēlāk dažādās vietās notika vēl sešas nodarbības par likumiem, reklāmu, iepakojumu, budžeta plānošanu un citiem praktiskiem jautājumiem.

Vasaru atvēlēja pieredzes braucieniem — katra vietējā rīcības grupa bija sagatavojusi maršrutu pie pieredzes bagātiem, veiksmīgiem mājražotājiem, amatniekiem, lauku tūrisma uzņēmējiem. Uz Saldus un Brocēnu novadu brauca oktobra vidū un apmeklēja zemnieku saimniecību Mucenieki, Puteņi, SIA Saldus maiznieks, Saldalus alus darītavu, mājražotāju un amatnieku veikalu Bodnīca, bet noslēguma pasākums notika Saldus novada pierobežā — Dēseles dzirnavās.

Lasīt vairāk

Paplašināts Nacionālās pretošanās kustības muzejs Rendā #LEADERLatvia

Kopienu nedēļa “Mēs varam un darām Latvijai”

Nīkrācē atklāts otrais kāpšanas tornis Latvijā LEADERLatvia

Page 1 of 24

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén