Ēdolē tapis piemineklis Krišjānim Valdemāram

Kuldīgas novada Ēdoles Dzirnavu dārzā uzstādīts Artūra Bruno Štrausa veidotais vides objekts – piemineklis Krišjānim Valdemāram. Pie vides objekta vēl tiks novietota informatīva plāksne.

Vides objekta izveides uzdevums bija parādīt 22 gadus vecā K. Valdemāra progresīvo darbību Ēdolē 19. gadsimta vidū. Vēlme iemūžināt K. Valdemāra devumu Ēdolei vides objektā radusies, jo Dzirnavu dārzā trūkst centrālā elementa, un interesants vides objekts varētu palīdzēt piesaistīt Ēdolei vairāk apmeklētāju.

K. Valdemāra uzdevums Ēdolē bija kārtot muižas grāmatvedību un strādāt par skrīveri, tomēr daudz lielāku interesi viņš veltīja zemnieku stāvoklim Ēdoles pagastā. Viņš nepilnu divu gadu laikā saliedēja zinātkārus un izglītoties gribošus jaunos latviešus un pavēra viņiem iespēju izrauties no esošās gara un finansiālās nabadzības, radīja sapņus, kas, iespējams, vēlāk piepildījās. K. Valdemāram radās ideja Ēdolē veidot bibliotēku. 1848. gada 23. aprīlī Ēdoles baznīcā tika atvērta pirmā pašu latviešu dibināta bibliotēka. Baznīcas ģērbkambara skapī bija novietotas grāmatas. Maksa par vienas grāmatas lietošanu bija viena kapeika, pavisam trūcīgiem nebija jāmaksā.

Ideja par to, kāds varētu izskatīties Krišjāņa Valdemāra piemineklis (vides objekts) Ēdoles ciema Dzirnavu dārzā, tika iegūta, divreiz rīkojot metu konkursu. Pirmajā reizē konkurss noslēdzās bez rezultātiem, bet atkārtoti izsludinātajā konkursā par savu favorītu aicināja balsot Ēdoles pagasta iedzīvotājus. Ņemot vērā viņu viedokli, arī žūrija izlēma par labu A. B. Štrausa piedāvājumam. Vides objekta mets, ko darba aprakstā autors bija apzīmējis ar nosaukumu “Pretī gaismai”, attēlo stilizētu virzību uz augšu. Skulptūras ideja – ar izglītošanu pret tumsonību. Skulptūra veidota kā simbols pirmās latviešu valodas grāmatu bibliotēkas izveidei. Skulpturālo kompozīciju noslēdz atvērta grāmata ar K. Valdemāra portretu un citātu “Zināšanas ir vērtība, ko cilvēkam neviens nevar atņemt”.

Pieminekli Ēdolē svinīgi atklās šī gada 16. augustā. Iecerēts, ka atklāšanas pasākumā izrādīs īpašu Ēdolei veltītu lugu. “Kādas laimīgas nejaušības pēc pagājušā gada nogalē, meklēdama pavisam citus faktus un liecības, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atradu Friča Adamoviča skatu spēli, kas veltīta Ēdolei – konkrēti laika periodam, kad Krišjānis Valdemārs dzīvoja un darbojās te (Ēdolē, 19.gs. vidus). Biju priecīgi pārsteigta, ka Ēdolei ir sava luga,” atklāj iestudējuma veidotāja, Latvijas Nacionālā teātra aktrise un Ēdoles folkloras kopas “Ēdol’s Ķist’” vadītāja Zane Jančevska. Lugu izspēlēs paši ēdolnieki ar dažiem papildspēkiem. Krišjāņa Valdemāra lomā iejutīsies Rīgas Jaunā teātra topošais aktieris Jānis Grūtups.

Projektu “Krišjāņa Valdemāra piemiņas iedzīvināšana Kuldīgas novada Ēdoles ciemā” (Nr.19-02-AL31-A019.2202-000001) īsteno Kuldīgas novada pašvaldība Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Projekta kopējais finansējums ir 35 990,79 EUR, tostarp Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 32 391,71 EUR  un 3599,08 EUR – Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums. 

Fotogrāfijas autore: Velga Siliņa

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība

Tālr. 633 21900, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv

www.kuldiga.lv

This image has an empty alt attribute; its file name is _BoagR_K_A3XrE9l4xopyPMft8q1IXPAdK6ga_oE3b8wi_0TilwZO37krG9DrKTnruLnz_FAwMZFyb2ck3l2iBHFe_xRFPtYzOnP_X2JTDLYIrLyXzTNaxTdteKy2I0htoZNupiWlGsLrvfxmg

Vietējās rīcības grupas pašnovērtējuma anketa

Skatīt pdf. formātā atverot saiti: VRG pašnovērtējuma anketa.pdf

Mūsu LEADER projektu karte!

Esam izveidojuši karti ar mūsu teritorijā (Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novados) realizētiem un apstiprinātiem LEADER projektiem. Ja vēlies uzzināt vai tavā apkārtnē ir kāds realizēts LEADER projekts, spied uz kartes!

Īstenots LEADER projekts

Vairāk par projektu lasi šeit: http://www.darisimpasi.lv/raitam-deju-solim/

Aicinām Skrundas iedzīvotājus piedalīties lekcijā un radošajā darbnīcā, attīstot kopienas mērķi par ”Pastāsti man stāstu..” koncepta izveidi.


Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Raitam deju solim

Biedrība “MESS” īstenojusi LEADER projektu Nr.19-02-AL31-A019.2202-000006 “Etnogrāfisku Planīcas tautastērpu
darināšana deju kolektīviem “Austra”un “Austriņa””, kurā rezultātā tapuši 48 meiteņu un 48 puišu tautastērpu komplekti visām vecuma grupām.Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 30267.50, no kurām publiskais finansējums EUR 27240.75 un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 3026.75.


Lai raits dejas solis ceļā uz  XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem!

This image has an empty alt attribute; its file name is _BoagR_K_A3XrE9l4xopyPMft8q1IXPAdK6ga_oE3b8wi_0TilwZO37krG9DrKTnruLnz_FAwMZFyb2ck3l2iBHFe_xRFPtYzOnP_X2JTDLYIrLyXzTNaxTdteKy2I0htoZNupiWlGsLrvfxmg

Projekta “KOPA” ietvaros tika organizētas vairākas apkaimes darbnīcas biedrības “Darīsim paši!” darbības teritorijās ar mērķi, lai vietējie iedzīvotāji apzinātos un praktiski risinātu aktuālos jautājumus un izaicinājumus savās kopienās.

Šis ir Skrundas apkaimes darbnīcu rezultāts – Pastāsti man stāstu – kura mērķis ir apkopot un uzkrāt vecākās paaudzes stāstus, stiprināt piederības sajūtu novadam. “Tas ir nozīmīgi, jo pienāks diena, kad vecākās paaudzes stāstus mums nepastāstīs vairs neviens. Šie stāsti varētu būt augsne tiem, kuri atgriežas no ārzemēm, tiem, kuri šobrīd vēl ir tikai ratiņos,” teic Skrundas kopienas līdere Rita Goldmane.

Noskaties video un uzzini vairāk par to, ko Skrundas iedzīvotāji vēlas nodot tālāk nākamajām paaudzēm!

Projektu ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu īsteno četri partneri – biedrība “Pierīgas partnerība” (vadošais partneris), biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, biedrība “PPP biedrība “Zied zeme”.

Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

8.kārtas projektu pieteikumu rindošanas rezultāti

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

! Lēmumi par projektu atbilstību stratēģijai ir nosūtīti Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā sadaļā “VRG dokumenti”.

Dodamies dabā zirga pajūgā!

Realizēts LEADER projekts “Zirga pajūga pakalpojumu nodrošināšana vietējās rīcības grupas teritorijā”.

Page 1 of 32

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén