NOTIKS SEMINĀRI “LEADER ATBALSTA IESPĒJAS”

Biedrība “Darīsim paši!” aicina interesentus piedalīties semināros “LEADER atbalsta iespējas”, kas š.g. 10. maijā norisināsies Skrundas Kultūras namā, 11. maijā Alsungas kultūras namā un 13. maijā Kuldīgā, Mākslas namā.

Dalība semināros iepriekš piesakoties pa e-pastu: darisim.pasi@gmail.com norādot vārdu, uzvārdu, pārstāvēto organizāciju, novadu un kontaktinformāciju vai zvanot pa tālr. 26135858.

Darba kārtība 10.05., pl. 10:00 Skrundā – šeit>>

Darba kārtība 11.05. pl. 10:00 Alsungā – šeit>>

Darba kārtība 13.05. pl. 10:00 Kuldīgā – šeit>>

INFORMĀCIJAI

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas
1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 20.05.2016. līdz 20.06.2016.

Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā https://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/; Lauku atbalsta dienesta mājaslapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/.

Kontaktinformācija:

Koordinatore Zanda Dimanta-Svilpe
Mob. tālr.: 26135858
Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga, Kuldīgas novads
E-pasts: darisim.pasi@gmail.com
Mājaslapa: www.darisimpasi.lv

Uz tikšanos seminārā!