Top jauna biedrības “Darīsim paši!” sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027.gadam

Biedrības “Darīsim paši!” sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027.gadam veicina VRG darbības teritorijas – Kuldīgas novads – sociālo un ekonomisko situāciju laukos, atbalstot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai, kā arī veicina vietējās attīstības potenciāla izmantošanu un atbalstot vietējās teritorijas attīstības procesa nepārtrauktību.

Izstrādājot stratēģiju, tika organizētas 20 tikšanās ar teritorijas iedzīvotājiem un veikta elektroniska aptauja, lai novērtētu esošo situāciju, atbildot uz jautrājumiem, domājot par savu dzīves un/vai darba vietu. Stratēģija balstīta uz iedzīvotāju izteiktajām vajadzībām un prioritātēm, iekļauti viedokļi un priekšlikumi, kas tika izteikti diskusijās ar pagastu un pilsētu iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO pārstāvjiem. Stratēģija paredz nodrošināt vienlīdzīgas iespējas arī personām ar invaliditāti, senioriem, cilvēkiem ar maziem bērniem, kā arī jauniešiem.

Ar izstrādāto sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģijas projektu ir iespējams iepazīties >>ŠEIT