Šā gada 21.decembrī biedrība „Darīsim paši!” organizēja semināru

Šā gada 21.decembrī biedrība „Darīsim paši!” organizēja semināru  potenciālajiem projektu iesniedzējiem Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” I kārtai.

Semināra materiālus skatīt šeit: