Projektu pārskati

PĒC PROJEKTU ĪSTENOŠANAS BIEDRĪBĀ IESNIEDZAMIE PĀRSKATI

ELFLA projektu ieviesējiem

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 764 (04.10.2011.), atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30. martam 5 gadu periodā  par iepriekšējo kalendāra gadu biedrībā „Darīsim paši!” iesniedz

  • Pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē (5. pielikums).

Pārskati iesniedzami oriģināli:

1. Personīgi biedrībā „Darīsim paši!”, Pilsētas laukumā 4 (3. stāvs), Kuldīgā;

2. Nosūtot pa pastu – Biedrībai „Darīsim paši!”, Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301;

3. Ieliekot biedrības „Darīsim paši!” pastkastītē Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā (ieejot Swedbank ēkā, uzkāpjot pa trepēm – labajā pusē).

5. pielikums

Biežākie jautājumi par pārskatu aizpildīšanu

______________________________________________________________________________

EZF projektu ieviesējiem

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai” (27.01.2009.), atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30. martam 5 gadu periodā par iepriekšējo kalendāra gadu  biedrībā “Darīsim paši!” iesniedz

  • Pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju pasākumu ietvaros) (3. pielikums).

Pārskati iesniedzami oriģināli:

1. Personīgi biedrībā „Darīsim paši!”, Pilsētas laukumā 4 (3. stāvs), Kuldīgā;

2. Nosūtot pa pastu – Biedrībai „Darīsim paši!”, Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301;

3. Ieliekot biedrības „Darīsim paši!” pastkastītē Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā (ieejot Swedbank ēkā, uzkāpjot pa trepēm – labajā pusē).

3. pielikums

Biežākie jautājumi par pārskatu aizpildīšanu