Uzsāc ceļojumu Kurzemes garšās un prasmēs!

Kurzemnieki prot no dabas paņemt to, ko tā sniedz, un pārvērst pavisam īpašos, neatkārtojamos produktos.

Ielūkojies http://razotskurzeme.lv/ un uzsāc ceļojumu Kurzemes garšās un prasmēs!

Mājas lapa tapusi projekta “Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide” (nr. 17-00-A019.332-000004), kurš tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbība”, ietvaros, sadarbojoties sešām Kurzemes vietējās rīcības grupām – “Darīsim paši!”, Saldus rajona attīstības biedrība”, “Talsu rajona partnerība”, “Laukiem un jūrai”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, “Kandavas Partnerība”.