Top gājēju un velobraucēju tilts pāri Riežupei

Rumbas pagastā nojauc nojauc sen savu laiku nokalpojušo tiltu pār Riežupi. Tā vietā LEADER līdzfinansēta projekta ietvaros taps jauns 2,5 m plats un 42 m garš tilts kājāmgājējiem, velobraucējiem un motobraucējiem. Skatīt video: