Šodien, 24.08.2017., noslēdzas projektu pieteikumu iesniegšana !

Šodien, 24.08.2017., līdz plkst. 23:59 EPS sistēmā : https://eps.lad.gov.lv/login vēl ir iespēja  iesniegt projekta pieteikumus aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”:

5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālas aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.