Skrundā tikās sociālās uzņēmējdarbības interesenti

5. novembrī Skrundas muižā, Skrundā LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros norisinājās viena no aktivitātēm – seminārs un darbnīca “Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība”.

Pasākumu atklāja biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” administratīvā vadītāja Aiga Smiltāne, kura iepazīstināja klātesošos ar projekta plānotajām aktivitātēm, īsumā pastāstot par projektu, kur gada garumā piecu partnerību teritorijās (“Partnerība Daugavkrasts”, lauku partnerība “Lielupe”, biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “SATEKA” un “Pierīgas partnerība”) tiks organizētas dažādas aktivitātes sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai.

Uz semināru bija ieradušies interesenti ne tikai no biedrības “Darīsim paši!” teritorijām (Skrundas, Kuldīgas un Alsungas novadiem), bet arī no Saldus, Liepājas, Ventspils un citiem novadiem. Šobrīd Latvijā ir reģistrēti 75 uzņēmumi, kuriem ir sociālā uzņēmuma statuss, taču Skrundas, Alsungas un Kuldīgas novados pagaidām nav reģistrēts neviens sociālais uzņēmums.

Darbnīcas dalībnieki  “Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas” projektu koordinātores Regitas Zeiļas vadībā ielūkojās sociālās uzņēmējdarbības būtībā, vēsturē, dažādībā Latvijā un pasaulē. Dalībniekiem bija iespēja pēcpusdienā kopā ar nozares ekspertiem un esošiem uzņēmējiem strādāt pie savas idejas attīstības, izmantojot sociālā biznesa modeļa kanvu.

Darbnīcā, kā viena no lektoriem, piedalījās Līga Broduža no uzņēmuma SIA “Dabas zirgi”, stāstot par savu pieredzi ceļā līdz sociālā uzņēmuma statusam, uzsverot, ka ceļš līdz sociālā uzņēmuma statusam nav viegls, bet, ja uzņēmumam ir skaidri redzams mērķis un šis mērķis atbilst sociālās uzņēmējdarbības principiem, tad tas ir sasniedzams. Līga Broduža: “Mēs ļoti plaši redzam tēmu – vardarbība pret zirgiem. Jau līdz šim likās loģiski, ka mēs par šo tēmu runājam, stāstam un informējam sabiedrību. Un pēkšņi izrādījās, ka mēs esam atbilstoši sociālā uzņēmuma statusam un, ka šis mērķis ir daudz lielāks, nekā mēs bijām iedomājušies…”

Turpmākā gada garumā tiks organizētas dažādas aktivitātes, piemēram, biznesa ideju attīstības “laboratorija”, jauno uzņēmumu mentorings, gatavota rokasgrāmata, rīkoti pieredzes apmaiņas braucieni uz citu novadu sociālajiem uzņēmumiem, lai iedvesmotu, iedrošinātu un sniegtu nepieciešamo informāciju un zināšanas.