SEMINĀRS PAR PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANU UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBU

untitled

2014.gada 27.jūnijā tika izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārta ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 413.pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

No 28.jūlija līdz 28.augustam biedrībā “Darīsim paši!” tiek pieņemti projektu iesniegumi uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšanai Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados.

Lai nodrošinātu sekmīgu projektu iesniegumu aizpildīšanu un iesniegšanu, biedrība “Darīsim paši!” rīko bezmaksas semināru par projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšanu un iesniegšanas kārtību.

Seminārs notiks: 2014.gada 29.jūlijā plkst. 16:00 Kuldīgas attīstības aģentūras mācību klasē, Pilsētas laukumā 3., 2.stāvā (ieeja no sētas puses).

Lai nodrošinātu semināra dalībniekus ar izdales materiāliem, lūgums apstiprināt savu dalību seminārā līdz 28.jūlijam plkst.15.00, nosūtot kontaktinformāciju uz  e-pastu ginta.ivanovska@gmail.com.

Vairāk informācijas par projektu konkursu ŠEIT>>
Semināra darba kārtību skatīt ŠEIT>>