Rendas baznīcā izbūvēta ēkas pamatu drenāžas sistēma

Lai novērstu vairāk nekā 200 gadu vecās Rendas evaņģēliski luteriskās baznīcas pastāvīgo mitrumu pamatos, izbūvēta drenāžas sistēma. Lai to izdarītu, piesaistīts Eiropas Savienības finansējums no ELFLA LEADER programmas un Kuldīgas novada domes līdzfinansējums.

Ēkas pamati bija ievērojami bojāti un mitruma ietekmē ir būtiski atdalījies apmetums no fasādēm, kā arī iekštelpu sienām. 2017.gadā tika sagatavots būvprojekts pamatu drenāžas sistēmas ierīkošanai. Veicot baznīcas pamatu atsegumu sausajā laika periodā tika konstatēts, ka zemākais gruntsūdens līmenis apsekošanas brīdī ir ~150-160mm zem pamatu iebūves augstuma atzīmes. Gruntsūdens līmenis ir mainīgs un apmēram 9 mēnešus gadā tas ir virs pamatu iebūves dziļuma un ēkas pamati šajā laikā pakļauti mitruma ietekmei. Līdzšinējā situācija apdraudēja baznīcas ēku kā kultūrvēstures pieminekli un pēc vairākām būvekspertu konsultācijām secināts, ka šajā gadījumā vienīgais risinājums ir lieko ūdeni aizvadīt, ierīkojot pamatu drenāžas sistēmu.