Realizēts projekts “Multifunkcionālu darbnīcu izveide Kuldīgas mākslinieku rezidence”

Biedrība “Kuldīgas mākslinieku rezidence” realizējusi projektu “Multifunkcionālu darbnīcu izveide Kuldīgas mākslinieku rezidence”. Projekta ietvaros ir papildināta Kuldīgas novada pašvaldības iecere par Mākslas un radošā klastera izveidi.

Projekta mērķis ir atbalstīt mākslas darbu radīšanas procesu un veicināt profesionālas mākslas klātbūtni reģionos. Projekta ietvaros Kuldīgā ir tapusi vieta, kur māksliniekiem, dizaineriem  un citām radošām personām īstenot savas radošās idejas.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1.kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.