Projekts “Skrundas novada seniori mācās”

Laika posmā no 2021.gada augusta līdz 2022. gada aprīlim Skrundā un apkārtējos pagastos norisinājās apmācības Skrundas apkaimes senioriem projekta “Skrundas novada seniori mācās” ietvaros. Apmācības notika, ievērojot visus epidemoloģiskos nosacījumus četros apmācību ciklos pa 6 nodarbībām katrā. Seniori savas zināšanas, prasmes un pieredzi  papildināja apmācībās DIGITĀLĀS PRASMES, ĀRSTNIECĪBAS AUGU UN DABAS VELŠU PIELIETOJUMS mājsaimniecībā, veselībā un skaistumkopšanā, KULSTĪBU UN ELPOŠANAS apmācībās, kā arī OTREIZIZMANTOJAMO MATERIĀLU pielietojumā mājsaimniecībā un interjērā. Katra cikla nodarbības tika organizētas gan Skrundā, gan Rudbāržos, Nīkrācē un Raņķos. Kopā senioru apmācības apmeklēja ap 60 senioru.

Projekts „Skrundas novada seniori mācās” īstenots ar mērķi, lai uzlabot senioru dzīves kvalitāti Skrundas apkaimē, veicinot viņu vēlmes un spējas īstenot savas iniciatīvas, iegūstot jaunas prasmes un zināšnas. Nodrošinot līdzdarbību un piederības sajūtu vietējai kopienai. Senioru apmācību mēŗķis ir izglītoties, socializēties, gūt jaunas un inovatīvas zināšanas, smelties iedvesmu, gūt motivāciju un prasmes kopīgās apmācībās. Mazināt atstumtības un diskriminācijas risku senioriem vecumā 50 un vairāk gadu.  Projektu īstenoja biedrība “MINI SD” par kopējo summu 2700 euro.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un xxx līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Biedrības “Mini SD” valdes

 priekšsēdētāja Anda Vītola

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png