Pirms iesniedz, pārbaudi!

Pirms iesniedz savu projekta pieteikumu, pārbaudi vai projekts atbilst vietējās rīcības grupas izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem!
Vērtēšanas kritēriji:
https://www.darisimpasi.lv/saistosie-dokumenti-2-k/
Projekta pieteikumu iesniegšana norisinās no 03.04.2017 – 03.05.2017