PIEŅEMTA ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRARTĒĢIJU DARBĪBU ĪSTENOŠANAI

Lai atbalstītu lauku kopienu ilgtspēju, valdība otrdien, 13.oktobrī, apstiprināja atbalsta piešķiršanas kārtību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas darbību īstenošanai.

Noteikumi nosaka atbalsta saņemšanas nosacījumus, publiskā finansējuma veidu un apmēru, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus, projektu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu, kā arī projekta īstenošanas nosacījumus.

Vietējās attīstības stratēģijas īstenošana notiek atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā. Atbalstu var saņemt darbībām, kas atbilst vietējās attīstības mērķim vai rīcībai un apakšpasākumā atbalstāmajām darbībām.

Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir līdz 70 procentiem, bet sabiedriska labuma projektam – līdz 90 procentiem un kopprojektam – līdz 80 procentiem. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks kārtās un kārta ilgs vismaz 30 kalendārās dienas.

Noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Vairāk informācijas par noteikumiem – Ministru kabineta mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Mājaslapa: www.zm.gov.lv