Pasteidzies!

Līdz 3. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas beigām vairs tikai 10 dienas!

Noderīgu un svarīgu informāciju meklē šeit:
https://www.darisimpasi.lv/saistosie-dokumenti/
http://lad.gov.lv/…/le…/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/

Atgādinām, ka projektus var iesniegt:
2. rīcībā – “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai”
3. rīcībā – RĪCĪBĀ: “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai”