Par kopsapulci – 20.03.2013.

2013.gada 20.martā tika sasaukta biedrības „Darīsim paši!” kopsapulce, kur galvenais lemjamais jautājums bija biedrības 2012.gada pārskata apstiprināšana.

Biedrības „Darīsim paši!” koordinatore klātesošos iepazīstināja arī ar plānoto biedrības „Darīsim paši!” atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 2013.gadā un aktualitātēm saistībā ar nākamo plānošanas periodu 2014.-2020.gadam.

Prezentācijas skatīt šeit>>

  1. Informācija par paveikto 2012
  2. Plānotie projektu konkursi 2013
  3. Leader iniciatīva plānošanas periodā no 2014.-2020.gadam