PAR ELFLA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 8.KĀRTAS REZULTĀTIEM

dp

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros 8. kārtā no 2014.gada 28.jūlija līdz 28.augustam  tika saņemti 10 projektu iesniegumi par kopējo projektu summu 105 085.30 EUR, no tiem pieprasītais publiskais finansējums  – 49 040.19 EUR.

Veicot projektu iesniegumu izvērtēšanu par atbilstību Vietējās attīstības stratēģijai, visi projektu iesniegumi ir saņēmuši pozitīvu atzinumu.

 2014. gada 24.septembrī projektu pieteikumi tiks nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

 Projektu iesniegumu sarakstu pēc saņemto punktu skaita 6.rīcībā skatīt ŠEIT >>

Informāciju sagatavoja:
G.Ivanovska
T.25953523, 28684732