Par ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursa 6. kārtas rezultātiem

dp

Biedrībā “Darīsim paši!” Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros (1.rīcība)  6. kārtā no 2013. gada 20. maija līdz 20. jūnijam tika saņemti 12 projektu iesniegumi ar kopējo projektu summu 168 193.66 LVL un pieprasīto publisko finansējumu 68 862.23 LVL. 1.rīcībā izsludinātais publiskais finansējums ir 57 706.03 LVL. Veicot projektu iesniegumu izvērtēšanu par atbilstību Vietējās attīstības stratēģijai, 11 projektu iesniegumi ir saņēmuši pozitīvu atzinumu, bet 1 projekta iesniegums – negatīvu atzinumu.

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros (2. un 3.rīcība)  6. kārtā no 2013. gada 20. maija līdz 20. jūnijam tika saņemti 77 projektu iesniegumi par kopējo projektu summu 650 728.37 LVL un pieprasīto publisko finansējumu 527 513.71 LVL. 2.rīcībā “Lauku ekonomikas dažādošana. Vietējo pakalpojumu un to pieejamības attīstīšana” pieejamais publiskais finansējums ir 124 476.94 LVL. 3.rīcībā “Dzīves kvalitātes veicināšana vietējiem iedzīvotājiem. Apkārtējās vides uzlabošana un sabiedrisko aktivitāšu attīstīšana” izsludinātais finansējums ir 124 476.94 LVL. Veicot projektu iesniegumu izvērtēšanu par atbilstību Vietējās attīstības stratēģijai, 67 projektu iesniegumi ir saņēmuši pozitīvu atzinumu, bet 10 projekta iesniegumi – negatīvu atzinumu.

2013. gada 22. jūlijā visi projektu pieteikumi tiek nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Projektu iesniegumu saraksts pēc saņemto punktu skaita 1.rīcībā >>
Projektu iesniegumu saraksts pēc saņemto punktu skaita 2-3. rīcībā>>

Informāciju sagatavoja:
D.Strazdiņa, S.Nazarova.