Noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšanas 5.kārta

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 5. kārta Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai” un 3.rīcībā “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai”.

2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai” iesniegti 32 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu  758906,85 EUR (izsludinātā publiskā finansējuma summa – 305`568,63 EUR).

3.rīcībā “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanā” iesniegti 10 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu  223`880,05 EUR (izsludinātā publiskā finansējuma summa – 130`966,98 EUR).