Noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšanas 4.kārta

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 4. kārta Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

4.kārtā izsludinātā publiskā finansējuma summa – 102`118.08 EUR.
Iesniegti 13 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu  100′ 756.94EUR.