Noslēgusies projektu iesniegšana 1.kārtā

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 1. kārta Lauku attīstības programmas 2023.–2027. gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 1.rīcībā: “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

▪ 1. kārtā (1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”) iesniegti 11 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 184’032,15 EUR.