Noslēgusies projekta “Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide” pirmā aktivitāte

Šī gada janvārī tika dots starts mājražotāju un amatnieku projektam “Ražots Kurzemē”, kurā iesaistītas sešas vietējās rīcības grupas – biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “Saldus rajona attīstības biedrība”, biedrība “Talsu rajona partnerība”, biedrība “Laukiem un jūrai”, kā arī biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” un biedrība “Kandavas partnerība”

Šī projekta galvenais mērķis ir veicināt mājražotāju un amatnieku produktu attīstību un noietu, uzlabojot zināšanas un pieredzi par uzņēmējdarbību un tirgvedību, kā arī stiprināt mājražotāju un amatnieku reģionālo piederību Kurzemei un veidot kopīgu vizuālo identitāti.

10.janvārī, Kuldīgā, norisinājās pirmais mācību cikla seminārs, kura tēma bija “Tirgus izpēte un segmentu apzināšana”, to vadīja Linda Medne no Viesnīcu un restorāna servisa centra. Atsaucība bija negaidīti liela, Mārtiņzālē kopumā pulcējoties 82 interesentiem, tika aizvadīts jautājumiem bagāts un noderīgs seminārs. Bija arī ieradušies pārstāvji no vietējā laikraksta un novada televīzijas.


24.janvārī, Jaunpils reģionālās attīstības centrā “Rats”, jurists Dainis Pilskungs klātesošajiem sniedza izklāstošu informāciju par tēmu “Likumdošana”. Pasniedzējs bija sagatavojis ļoti noderīgu prezentāciju, kuras saturs  ticis sagatavots tieši šajai mērķa grupai. Dalībnieki priecājās tās saņemt savos e-pastos, lai izmantotu arī ikdienā.

Februāris iesākās ar “Zīmolvedību” Talsos, ko pasniedza mācību centra “DaJo” pasniedzēja Jolanta Derkevica-Pilskunga. Seminārs aizritēja nemanot, jo pasniedzējas aizrautīgā lekcijas pasniegšanas maniere dalībniekus iedvesmoja, tika uzdoti dažādi jautājumi un izskaņā pat pietrūka laiks, lai uz tiem visiem atbildētu.

Pēc trīs intensīviem mācību semināriem, 23.februārī, Kandavas novada Kalnmuižas pilī, projekta dalībniekus sagaidīja radoša saruna / iedvesmas lekcija “Praktiskais radošums”, kurā bija uzaicināti divi dalībnieki – garšvielu eksperte un pasaules apceļotāja Daiga Veismane un arhitekts Aldis Apšenieks. Saruna tika aizvadīta neformālā gaisotnē, tās laikā dalībnieki varēja degustēt ēdiena aizdarus, kā arī dažādu pasaules kultūru garšvielas un mērces, ko bija pagatavojusi Daiga Veismane. Otrajā daļā ar Aldi Apšenieku klātesošie iepazina Latvijas pirmo japāņu dārzu, kas tika veidots deviņus gadus, kā arī aizraujošā video veidā kopā aizceļoja uz Japānu. Papildus radošajai sarunai, projekta dalībniekiem bija iespēja doties mazā ekskursijā pa atjaunoto Kalnmuižas pili.

 

Dundagas pilī, 14.martā, norisinājās seminārs “Statēģiska pieeja sociālo tīklu reklāmai”, kuru vadīja mārketinga speciālists Mareks Liepa. Semināra dalībnieki vienkāršā veidā tika iepazīstināti ar reklāmas iespējām populārajā lietotnē Facebook.

Savukārt 28.martā, Saldus bērnu un jaunatnes centra telpās, Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja, Maija Rozenfelde, kura lielu daļu pavada strādājot Ņujorkā,  klātesošajiem sniedza ieskatu “Dizaina veidošanā”. Viņa strādājusi pie tādiem produktu dizainiem, kā, piemēram “Rūjiena – saldējums sapņotājiem”, veidojusi dizainu Kokmuižas eila darītavai, kā arī daudziem citiem Latvijā zināmiem produkta iepakojumiem. Pēc lekcijas tika saņemtas daudzas pozitīvas atsauksmes par to, ka Maija Rozenfelde iedvesmojusi piedomāt par sava produkta iepakojumu un tā nozīmīgumu preces pārdošanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.aprīlī, Engures novada Apšuciemā, noslēdzās projekta pirmā aktivitāte – mācību semināri.  Atkārtoti ar lielu prieku tika sagaidīta Viesnīcu un restorānu servisa centra pasniedzēja Linda Medne. Šoreiz L.Medne dalībniekus izglītoja viesmīlības un budžeta plānošanas tēmās. Noslēdzošais seminārs tika aizvadīts mazākā dalībnieku pulkā, kas brīvi ļāvi darboties grupās un labāk iepazīt vienam otru. L.Medne semināra izskaņā saņēma sirsnīgus aplausus, jo pasniedzējas oratoriskās spējas un izcilās zināšanas uzrunāja katru no klātesošajiem.